ECOREM a.s.

Klientem+ 8 roky

Poslední aktualizace:

Kontakt ECOREM a.s.

Stará cesta 1127
675 31 Jemnice

Česká republika

Dodatečná informace

Kompass ID? CZ042618
Klientem + 8 roky
Členství Premium CZ

Základní data ECOREM a.s.

Objekt Centrála
Rok založení 2007
Činnost (CZ08) Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení (2712)
Základní jmění 10 000 000 CZK
27724409
DIČ CZ27724409
Zaměstnanci (celkem) 20 Zaměstnanci

Činnost ECOREM a.s.

Projektování elektrických zařízení, servis a revize zařízení VN a NN, výroba: rozvaděče NN, kabelové soubory VN, NN (vysokonapěťové, nízkonapěťové), trafostanice a rozvody včetně montáže, zabezpečovací a slaboproudé systémy (bezpečnostní), bez nebezpečí výbuchu, s nebezpečím výbuchu.
Posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA, SEA)
Zpracování integrovaného povolení (IPPC)
Vyhodnocení vlivů záměru na krajinný ráz
Poradenská a expertní činnost v oblasti životního prostředí (vodní hospodářství, odpadové hospodářství, ovzduší, energetika, obnovitelné zdroje)
Služba externí podnikový ekolog a externí technik BOZP
Školení v oblasti životního prostředí a BOZP
Elektroinstalace, rozvodné systémy, rozvodny, trafostanice, kabelové soubory
Elektroinstalační práce, výroba rozváděčů, výroba, výstavba sloupových a kioskových trafostanic, rozváděče, rozvodny nízkého a vysokého napětí (NN, VN), kabelové soubory, slaboproudé elektroinstalace, zabezpečovací zařízení EZS, protipožární systémy EPS, systémy kontroly přístupu a dozorové systémy CCTV, projektování měřicích a řídicích systémů (měření a regulace, MaR).

Základní informace  ECOREM a.s.

Certifikáty

Popis: Osvědčení Revizní technik v ČR a SR

Oblast importu

Zàpadní Evropa
Německo, Norsko

Oblast exportu

Střední a východní Evropa, Zàpadní Evropa
Slovensko, Německo

Vedení ECOREM a.s.

Stáhnout seznam manažerů

Pan Petr Šenda

Předseda správní rady, majitel

Paní Jana Jakubová

Obchodní oddělení

Pan Jan Nekula

Vedoucí projekce

Lokalita  ECOREM a.s.

Další adresy

Návštěvní adresa Stará cesta 1127 675 31 Jemnice Česká republika
Sídlo firmy Stará cesta 1127 675 31 Jemnice Česká republika

Klíčové ukazatele  ECOREM a.s.

Obrat

Provozní zisk

Čistý zisk

Činnost  ECOREM a.s.

Výrobce Distributor Služba

Činnost podle klasifikace Kompass

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení (2712)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of electricity distribution and control apparatus (2712)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba elektroinstalačních zařízení (2733)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of wiring devices (2733)

NACE CZ (CZ 2008) : Elektrické instalace (4321)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Electrical installation (4321)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus (2710)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of wiring devices (2733)

ISIC 4 (WORLD) : Electrical installation (4321)

Pokračování klasifikace Kompass