Firmy z oboru: Počítačové programy (software) pro simulace

Upřesnit výběr:
Naši přední klienti

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

Výzkumná a vývojová činnost v oboru hutnictví železa, ocelářství, sekundární metalurgie, slévárenství, kování a válcování oceli: - komplexní výzkum nových kovových materiálů - certifikovaná zkoušení materiálových vlastností ocelí a slitin. - autorizovaná měření emisí a imisí - technologická měření ke snížení energetické náročnosti a ekologické zátěže výrobních procesů - výzkum a vývoj nových technologií pro zpracování odpadů Hutní poloprovoz: - ingoty do hmotnosti až 1750 kg (uhlíkové, nástrojové, speciální a vysokolegované oceli) - odlitky z ocelolitiny - výkovky - nástrojové, rychlořezné a vysokolegované oceli Výzkumná a vývojová činnost v oboru hutnictví železa, ocelářství, sekundární metalurgie, slévárenství, kování a válcování oceli: - komplexní výzkum nových kovových materiálů - certifikovaná zkoušení materiálových vlastností ocelí a slitin. - autorizovaná měření emisí a imisí - technologická měření ke snížení energetické náročnosti a ekologické zátěže výrobních procesů - výzkum a vývoj nových technologií pro zpracování odpadů Hutní poloprovoz: - ingoty do hmotnosti až 1750 kg (uhlíkové, nástrojové, speciální a vysokolegované oceli) - odlitky z ocelolitiny - výkovky - nástrojové, rychlořezné a vysokolegované oceli Vakuově přetlaková indukční tavící pec Optický emisní spektrometr Rastrovací elektronový mikroskop s mikroanalytickým systémem Padostroj pro zkoušení vlivu rychlosti deformace na tvářitelnost kovů Rentgenový fluorescenční vlnově disperzní spektrometr včetně příslušenství Univerzální servohydraulické zkušební zařízení 250 kN (dynamicky 200 kN) Laboratorní zařízení pro výzkum technologických procesů válcování bezešvých trubek Zařízení pro provádění creepových zkoušek SPUTT 500 Zařízení na počítačovou simulaci – modelování tvářecích procesů Scanovací elektronový mikroskop Jeol JSM-5510

Dodavatel:

  • Přetavované, speciální a nástrojařské oceli
  • Manganové oceli
  • Oceli legované chrómem a manganem...

Advanced Engineering s.r.o.

Od roku 2008 jsme distribučním partnerem přední americké softwarové a engineeringové společnosti Altair Engineering Inc. v České a Slovenské republice pro produkty řady HyperWorks. Toto partnerství poskytuje nám a našim zákazníkům možnost přístupů k know-how globální sítě uživatelů HyperWorks. Statické analýzy V oblasti FEM statických analýz nabízíme naše zkušenosti nejen s jednoduchými lineárními analýzami, ale i s materiálově/geometricky/kontaktně nelineárními, či kvazistatickými výpočty. Na základě jejich vyhodnocení jsme schopni doporučit modifikace konstrukcí a systémů tak, aby splňovaly požadavky definované klientem jak z pevnostního hlediska, tak např. z hledisek životnosti. Naše zkušenosti pocházejí z dlouholeté spolupráce s předními českými i zahraničními partnery v oblasti automobilového průmyslu, leteckého průmyslu či oblasti kolejových vozidel. Máme zkušenosti s širokým spektrem řešičů, využíváme však zejména Radioss a OptiStruct. Jako pre-processor používáme především HyperMesh, Simlab. Dynamické analýzy Pro naše klienty nabízíme řešení jednoduchých i složitějších dynamických analýz. Máme dlouholeté zkušenosti, které vycházejí z FEM simulací nárazových zkoušek, analýz namáhání na vzpěr („buckling“). Problematiku řešíme především v softwaru Radioss, ale naše portfolio nabízí i řadu jiných možností v podobě nejpoužívanějších řešičů. Dynamické analýzy jsme schopni připravit jak v prostředí HyperMesh, tak v prostředí HyperCrash, které je zvlášť určené pro crash analýzy. Plastické deformace S využitím softwaru Radioss ve formátu block lze provádět dynamické výpočty, jejichž výstupem může být například plastická deformace, viz ukázka plastické deformace ocelové trubky. Kompozitní materiály Materiálový test je důležitou součástí modelování kompozitových materiálů. Videoukázka zobrazuje tahovou zkoušku s postupným zužováním vzorku až do jeho porušení. Je zde vykreslena kontura plastické deformace a také vektor posuvu. Crash analýza Crash analýzy se provádějí z důvodů posouzení případných škod v důsledku selhání některé součásti. Zahrnutí modelu porušení zlepšuje detailní analýzu havarijního stavu. S dostatečným množstvím vstupních informací lze správně nadefinovat porušení materiálu tak, aby analýza byla zaměřena na konkrétní havarijní případ a simulovat např. iniciaci a šíření trhlin… Na ukázce je simulace porušení trubky a následného nárazu do nedaleké konstrukce. Optimalizace Při optimalizaci konstrukčních částí využíváme nástroj OptiStruct, jehož optimalizační algoritmus umožňuje docílit efektivnějšího využití použitého materiálu (úspora hmotnosti) či zpevnění celé konstrukce. V mnoha případech dokonce dochází ke zlepšení obou těchto hledisek. Výsledkem pro klienta jsou doporučené úpravy konstrukce, které ať už z hlediska statického namáhání či životnosti vedou ke:snížení hmotnosti při zachování pevnostních vlastností (snížení nákladů na výrobu)zvýšení pevnosti a úspory materiálu tvarovou modifikací součástistanovení optimální tloušťky skořepinových konstrukcí pro naladění vhodných oblastí frekvenčního spektra pro zvýšení tuhosti konstrukce, snížení hluku apod.Všechny optimalizační disciplíny lze libovolně kombinovat v jednom výpočtu. Multibody simulaceŘešení složitých systémů pomocí metody tuhých těles (MBD)Simulace – crashAnalýzy v oblasti dynamiky vozidelS ohledem na naše fundované reference, nabízíme klientům rozsáhlé zkušenosti a poradenství ve stavbě, řešení a analýze systémů řešených pomocí soustav tuhých těles. Zabýváme se zejména řešením multibody úloh v oblasti biomechaniky, pasivní a aktivní bezpečnosti. Výsledkem naší práce je doporučení na konstrukčních úpravách výrobku s cílem snížení poranění člověka. Druhou zvláštní skupinou multibody úloh je řešení dynamických soustav. Typickým příkladem námi poskytovaných služeb v této problematice je doporučení pro nastavení, optimalizace a analýza podvozků silničních a kolejových vozidel. Pomocí nástroje MotionSolve lze správně nastavit například geometrii podvozku. CFD Analýzy proudění ve statických systémech i v systémech s pohyblivými částmi tvoří nedílnou součást našich služeb pro klienty. Interakce mezi tekutinou a strukturou, otevřený povrch tekutiny, částečně stlačitelné i nestlačitelné tekutiny – tyto úlohy řešíme ve spolupráci s osvědčenými partnery pro CFD obor. S využitím nástroje HyperStudy provádíme také optimalizační návrhy geometrie součástí za účelem zlepšení proudění. Pro vyhodnocení výsledků nejen z řešiče AcuSolve, ale i jiných (například Radioss,OptiStruct a další) využíváme vyhodnocovací software HyperView. Termální analýzy Přenos tepla, analýza a ovlivnění toku tepla, optimalizace součásti z pohledu tepelného zatížení jsou služby z oblasti termálních analýz, které pro klienty spolu s našimi partnery řešíme. Zabýváme se zejména určením tepelného zatížení v kombinaci s předložením nového návrhu designu součásti. Návrh nového řešení termální analýzy často spojujeme s optimalizačními úlohami, případně DOE studiemi. Další zajímavé úlohy, které řešíme, jsou kombinace teplotní analýzy s ostatními typy úloh. Typickým příkladem je kombinace teplotní a pevnostní analýzy.

Dodavatel:

  • Počítačové programy (software) pro simulace
  • Počítačové programy, průmyslové (průmyslový software)
Zpět nahoru
Kompass je prověřená databáze firem z celého světa včetně České republiky. Zkuste naše data pro váš obchod, nákup a marketing.

ZAČÍT HNED

Celosvětová databáze firem z oboru počítačové programy (software) pro simulace obsahuje ověřené firmy včetně jejich adres, telefonních čísel, emailů, kontaktů na manažery, činnosti, obratu a mnoho dalších informací. Kromě oboru počítačové programy (software) pro simulace máme přehled o výrobcích, distributorech a službách ze všech dalších oborů.

Vyzkoušejte naše řešení pro - online B2B firemní data, direct marketing, mezinárodní veřejné zakázky a představte vaše produkty