Žíhání kovů ve stacionárních a modulárních pecích - dodavatel: ARC-Heating s.r.o.

Služba

Žíhání kovů ve stacionárních a modulárních pecích
  • Žíhání kovů ve stacionárních a modulárních pecích
  • Žíhání kovů ve stacionárních a modulárních pecích
Žíhání kovů ve stacionárních a modulárních pecích

Variabilita stacionárních a modulárních pecí na všech našich provozovnách nám dovolí tepelně zpracovat kovové konstrukce a díly různých jakostí, rozměrů a hmotností. Ve stacionárních pecích žíháme až 7 metrové celkya variabilní modulární pec sestavíme dle v...

Popis Služba

Žíhání kovů ve stacionárních a modulárních pecích

Variabilita stacionárních a modulárních pecí na všech našich provozovnách nám dovolí tepelně zpracovat kovové konstrukce a díly různých jakostí, rozměrů a hmotností. Ve  stacionárních pecích žíháme až 7 metrové celky a variabilní modulární pec sestavíme dle vašeho přání pro tělesa  dlouhá až 20 metrů. Váha břemen může dosahovat až 60 tun.

Hlavním účelem tepelného zpracování je  zlepšení vlastností ocelí, litin a neželezných kovů po odlévání, kování, pálení, obrábění a svařování.

Tepelné zpracování kovů žíháním provádíme  při teplotách v rozmezí 100–1 200 °C.
Následuje volné ochlazení vzduchem nebo regulovaně v peci.

V provozovnách tepelně zpracujeme tělesa o hmotnosti 60 tun a délce 20 metrů

​Žíháme v našich stacionárních a modulárních pecích na provozovnách, žíháme všude tam, kde si přejete. Díky profesionálnímu zázemí a mobilnímu vybavení pro tepelné zpracování kovů se přizpůsobíme vašim požadavkům a aktuální situaci v provozu – elektrárny, teplárny, chemičky, hutě.

Služby naší společnosti stojí na 3 základních pilířích:

1. Vysoká technologická úroveň a  vlastní vývoj

2.  Kvalifikovaný tým s odbornou praxí

3.  Komplexní řešení: poradenství, konzultace, školení, komunikace, nonstop podpora

Kombinace těchto benefitů nám umožňuje rychle reagovat na vaše požadavky, dodržovat minimální čekací lhůty a doručit vám takové řešení na míru, které naplní vaše představy o kvalifikovaném přístupu k zakázce.

Cena Služba

Cena není uvedena

Technické parametry

Základní tepelné postupy využívané v našich pecích:

Předehřev před svařováním
Provádí se, aby se zabránilo během svařování a po provedení svařování rychlému ochlazování, hlavně v teplem ovlivněné oblasti svaru, kde může vznikat nežádoucí vytvrzená oblast. Dále má vliv na snížení vodíku ve svaru a snížení nebezpečí vzniku trhlin.
– teplota: 100–350 °C
– doba žíhání: dle jakosti a tloušťky materiálu

Žíhání na snížení vnitřního pnutí
Používáme ke snížení vnitřních pnutí, které vznikají ve výrobách například po svařování, obrábění, tváření za tepla, odlévání nebo pálení vlivem nerovnoměrného rychlého ochlazování. Ohřívání i ochlazování kovových dílců probíhá pozvolna řízeně.
– teplota: 440–650 °C
– doba žíhání: 1–10 hodin

Žíhání na měkko
Žíhání na měkko je vhodné pro změkčení struktury, dosažení co nejnižší možné tvrdosti a zajištění dobré obrobitelnosti a svařitelnosti. Používá se zejména u nástrojových ocelí a některých konstrukčních legovaných ocelí před kalením.
– teplota: 650–790 °C
– doba žíhání: 2–8 hodin (i více)

Rekrystalizační žíhání
Slouží k odstranění deformovaných zrn a zpevnění způsobeného tvářením za studena nebo za nízkých teplot. Dojde ke vzniku nových zrn bez znaků předchozí deformace a k obnovení schopnosti plastické deformace.
– teplota: 550–700 °C
– doba žíhání: od desítek sekund do 1 hodiny

Žíhání na odstranění vodíku
Zabraňuje vzniku vnitřních trhlin, které způsobuje difuzní vodík. Provádí se u rozměrných výrobků, odlitků, silných plechů a výpalků.
– teplota: 600–680 °C
– doba žíhání: 10 hodin – několik desítek hodin

Normalizační žíhání
Normalizační žíhání slouží k dosažení rovnoměrné, pravidelné a jemné struktury s vyšší pevností. Používá se nejčastěji u výkovků, odlitků, svařenců, výlisků za studena, válcovaných profilů a plechů.
– teplota: 30 – 50 °C nad Ac3, popř. Acm
– doba žíhání: 1 hodina – 4 hodiny

Homogenizační žíhání
Pro vyrovnání rozdílu chemického složení a odstranění strukturálních nerovnoměrností, zejména u velkých výkovků, odlitků, u vysoce legovaných ocelí za účelem vyrovnání koncentrace legur ve výrobku.
– teplota: 1 000–1 200 °C
– doba žíhání: 10–15 hodin (i více)

Rozpouštěcí žíhání
Používá se pro zvýšení korozní odolnosti svarových spojů CrNi a CrNiMo antikorozních ocelí. Během žíhání dojde k rozpouštění podstatného množství karbidů a k dosažení rovnoměrné struktury ve svařované konstrukci a k vyrovnání chemického složení dílu. Ochlazování musí probíhat zrychleným způsobem na vzduchu nebo vodní lázni.
– teplota: 950–1 150 °C
– doba žíhání: do 20 minut

Žíhání kovů ve stacionárních a modulárních pecích - Rádi byste o technologickém postupu žíhání kovů věděli víc?  Obraťte se na naši technologii, která vám vše potřebné ráda přiblíží.

Dotaz