Žáruvzdorné tvarovky, betony a tmely - dodavatel: LAC, s.r.o.

Produkt

Žáruvzdorné tvarovky, betony a tmely
  • Žáruvzdorné tvarovky, betony a tmely
Samostatným výrobním závodem LAC s.r.o.je závod v Hrušovanech nad Jevišovkou, který vyrábí a exportuje žáruvzdorné betony, žáruvzdorné tvarovky a ostatní výrobky.
Vyráběné žárobetony a žáruvzdorné výrobky, tvarovky a tmely se liší jednak klasifikační teplotou, ale i materiálovou bází. Největší podíl výroby mají žárobetony na b...

Popis Produkt

Samostatným výrobním závodem LAC s.r.o.je závod v Hrušovanech nad Jevišovkou, který vyrábí a exportuje žáruvzdorné betony, žáruvzdorné  tvarovky a ostatní výrobky.
Vyráběné žárobetony a žáruvzdorné výrobky, tvarovky a tmely se liší jednak klasifikační teplotou, ale i materiálovou bází. Největší podíl výroby mají žárobetony na bázi mullitu, dále pak karbidové a korundové žárobetony.
Kromě výroby žárubetonových výrobků, tvarovek a tmelů firma LAC, s. r. o. nabízí kompletní sortiment žárovzdorných materiálů pro nejrůznější technologická uplatnění.
 
Aplikace  a použití žáruvzdorných betonů, tvarovek a tmelů:
Žárobetony firmy LAC nacházejí uplatnění v mnohých průmyslových odvětvích. Své jméno si firma vybudovala převážně v oblasti dodávek žárobetonových tvarovek pro výrobce kotlů na tuhá paliva a dřevozplyňujících kotlů.
Aplikace žárobetonových tvarovek je však díky vysoké kvalitě v současné době velmi široká a zahrnuje tyto hlavní obory:
Energetické kotle, spalovny odpadů, topeniště - hořákové kameny plynových a olejových kotlů, náletové stěny fluidních kotlů,  žárovzdorné tvarovky kotlů na spalování biomasy, vyzdívky dřevokotlů, tvarovky různých malých topenišť (kotle, kamna , krby), žárovzdorné vyzdívky kremačních pecí
Slévárny železných i neželezných kovů - výtokové kameny pánví, tvarovky vyzdívek pánví, tvarovky kupolových pecí, žlaby a žlábky elektrických indukčních pecí, žárovzdorná víka pecí a pánví, speciální tvarovky, nálevky a trubky, závěsné tvarovky zinkovací pece.
 
Keramický a silikátový průmysl  - cihlářské pece – vyzdívky pecí, žárobetonové díly stropů a stěn, hořákové kameny, žárovzdorné tvarovky pecních vozů, keramické vypalovací pece,  cementářské pece,  hořákové kameny, ochranná pouzdra hořáků, tvarovky do paty pece a do chladičů.

Sklárny, sklářský průmysl – žárovzdorné tvarovky  a betony pro stavbu sklářských pecí,  představce, díly pracovních otvorů, hořákové tvarovky, lavicové desky, vanové  kameny, feedry, díly pánvových pecí

Chemický a petrochemický průmysl - hořákové tvarovky ohřívacích pecí, čela a hořáky incinerátorů,   kyselinovzdorné tvarovky incinerátorů
Společnost LAC, s.r.o nabízí kompletní dodávky vyzdívek na klíč.

Více informací o žáruvzdorných tvarovkách, betonech, tmelech i dalších našich produktech a službách naleznete na www.lac.cz

Cena Produkt

Cena není uvedena

Poptávka

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
* Povinné údaje