volbiste.cz - Služba

 Praha 4  -  Česká republika
volbiste.cz
Volbiště tvoří skupina analytiků s různými politickými přesvědčeními a s mezioborovým přesahem do oblasti politických a sociálních věd, mezinárodních vztahů a ekonomie.Zakládáme si na své nezávislosti na politických subjektech a státních institucích, na dotačním financování a na financování konkrétními podnikatelskými subjekty.

Nebylo ná...

Popis Služba

Volbiště tvoří skupina analytiků s různými politickými přesvědčeními a s mezioborovým přesahem do oblasti politických a sociálních věd, mezinárodních vztahů a ekonomie. Zakládáme si na své nezávislosti na politických subjektech a státních institucích, na dotačním financování a na financování konkrétními podnikatelskými subjekty.

Nebylo nám lhostejné sledovat nerovné střetávání politických subjektů bez poskytování ucelených a relevantních informací, k nimž se voliči v některých případech těžko probojovávali.

Mnohá zásadní stanoviska politických stran tak unikala voličské pozornosti. V řadě případů byla vyjádření jednotlivých členů politických stran zavádějící a neodpovídala oficiálním cílům strany.

Cena a platba

Cena není uvedena
  • Akreditiv

Popis Služba

  • Původ Česká republika

Dotaz