Testery výrobků - Produkt

 Liberec  -  Česká republika
Ověřená společnost
Testery výrobků
  • Testery výrobků
Testery výrobků

Vývoj a výroba jednoúčelových měřicích zařízení a testerů výrobků jsou oblastí, ve které se spojuje naše know-how z oblasti automatizace a široké zázemí a zkušenosti z vývoje a výroby zakázkové elektroniky. Provádíme tedy kompletní elektro (elektronicko)-mechanicko-optická testovací řešení dle potřeb našich zákazníků...

Popis Produkt

Testery výrobků

Vývoj a výroba jednoúčelových měřicích zařízení a testerů výrobků jsou oblastí, ve které se spojuje naše know-how z oblasti automatizace a široké zázemí a zkušenosti z vývoje a výroby zakázkové elektroniky. Provádíme tedy kompletní elektro (elektronicko)-mechanicko-optická testovací řešení dle potřeb našich zákazníků.

Na našich testerech a měřicích zařízeních se tedy dle konkrétních potřeb spojují například následující procesy (v závislosti na druhu a povaze výrobku):Měření elektrických parametrů výrobků – měření stejnosměrných a střídavých napětí a proudů, přechodových odporů, testování zkratů, testování pomocí vysokého napětí, testování parametrů výrobků po elektronických sběrnicích (LIN, CAN, ..), vyhodnocování dynamických průběhů rychlých elektrických signálů, ..

Měření mechanických parametrů výrobků – rozměrové kontroly, kontrola vzájemného sestavení jednotlivých dílů, kontrola mechanické funkčnosti pohybujících se sestav, měření závislosti síly na dráze, kontrola časů mechanického přestavení, měření namáhání, měření sil, momentů, úhlů, otáčení, mechanické zabíhání sestav, životnostní testy,..

Optická kontrola výrobků – viz systémy kamerové kontroly.Měření jiných fyzikálních veličin – měření tlaků, průtoků, těsnosti, teploty, hlučnosti, ..

V závislosti na typu výrobku mohou být výrobky tříděny například formou vyřazování neshodných výrobků či může být prováděno třídění do jednotlivých kvalitativních kategorií.

Naměřené parametry jednotlivých výrobků bývají ukládány do databáze, takže je možná zpětná dohledatelnost naměřených údajů například při pozdější reklamaci výrobku.

Cena Produkt

Cena není uvedena

Poptávka

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
* Povinné údaje

10   produkty