TECHNICKÉ NÁVODY - Produkt

 Praha 9  -  Česká republika
Ověřená společnost
TECHNICKÉ NÁVODY
Technické návody (TN) jsou technickým dokumentem vypracovaným pro stavební výrobky uvedené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. (dále NV312), kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Technické návody na výrobky posuzované podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 3

Popis Produkt

Technické návody (TN) jsou technickým dokumentem vypracovaným pro stavební výrobky uvedené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. (dále NV312), kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Technické návody na výrobky posuzované podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích (CPR) jsou označeny jako neplatné.
Technické návody jsou ve výlučném vlastnictví Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, proto jakýkoliv zásah či jejich svévolné přepracování či případné použití pro další účely je zásahem do autorského práva vlastníka.
TZÚS Praha, s.p., se účastní vypracování TN a koordinuje činnosti týkající se jejich aktualizace.

Cena Produkt

Cena není uvedena

Poptávka

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
* Povinné údaje