Robotizovaná pracoviště a manipulátory - Produkt

 Liberec  -  Česká republika
Ověřená společnost
Robotizovaná pracoviště a manipulátory
  • Robotizovaná pracoviště a manipulátory
Robotizovaná pracoviště a manipulátory

Mezi jednotlivými automatizovanými pracovišti je často potřeba manipulovat s jednotlivými výrobky. Pokud není možné použít například jen pásové dopravníky, používají se na míru navržené jednoúčelové manipulátory. Pokud je však potřebná manipulace příliš složitá, navrhujeme manipulaci pomocí rob...

Popis Produkt

Robotizovaná pracoviště a manipulátory

Mezi jednotlivými automatizovanými pracovišti je často potřeba manipulovat s jednotlivými výrobky. Pokud není možné použít například jen pásové dopravníky, používají se na míru navržené jednoúčelové manipulátory. Pokud je však potřebná manipulace příliš složitá, navrhujeme manipulaci pomocí robotů.

Velkou výhodou řešení s robotem je jeho univerzálnost, to znamená možnost přizpůsobení manipulace a chování robota dle typu manipulovaného výrobku, dle výsledku testu, dle obrazu snímaného kamerou; dále možnost přeprogramování robota na změněné podmínky výroby či případně i možnost použití robota po ukončení výroby daného výrobku pro jinou aplikaci. Další výhodou robota v porovnání s jednoúčelovými manipulátory může být jeho rychlost při složitých manipulačních pohybech.Vyjma nejrůznějších manipulací s výrobky, automatického vyjímání, předávání a zakládání dílů, obsluhy strojů a podobně, jsou naše další aplikace robotů například v oblastech nanášení hmot pro lepení a těsnění do definovaných míst na výrobku, sestavování výrobků, ve spojení s kamerou kontrola a třídění výrobků  a podobně.

Pro konkrétní výběr typu robota vždy záleží, s jakou celkovou hmotností má robot manipulovat, do jaké vzdálenosti má být dosah robota, kolik stupňů volnosti robota je pro danou aplikaci potřeba, jaká je nutná přesnost polohování výrobku, jaká je potřebná rychlost pohybu a další požadavky.

Pro naše zákazníky provádíme komplexní služby spojené s aplikací robota, to znamená analýzu dané aplikace, výběr vhodného typu robota, výběr či vývoj pro danou aplikaci vhodného uchopovače, dodávku a naprogramování robota, praktické zkoušky aplikace, provedení případných korekcí, zaškolení údržby odběratele a podobně. Současně řešíme i návaznost robota na jeho okolí, to znamená synchronizaci s řídicími systémy navazujících strojů a zařízení (například lisů, obráběcích strojů, montážních zařízení, měřicích zařízení), případně dodávku celých okolních zařízení. Dále provádíme řešení bezpečnosti celého robotizovaného pracoviště tj. zabezpečení nežádoucího vstupu osob do prostoru robota v době jeho pohybu, definice bezpečnostních zón, zabezpečení pomocí bezpečnostních optických závor či skenerů, řešení bezpečnosti servisních pracovníků vstupujících do prostoru robota a podobně.

Pokud zákazník nemá již předem určený typ robota, aplikujeme zejména roboty firmy Fanuc a to z důvodu jejich z našeho pohledu vysoké spolehlivosti, poměrně příznivého poměru výkon/cena, široké škály typů a dobré podpoře. Více informací o robotech Fanuc je na www.fanucrobotics.cz .

Cena Produkt

Cena není uvedena

10   produkty 

Poptávka

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
* Povinné údaje