Průmyslové sběrnice - Produkt

 Praha 7  -  Česká republika
Průmyslové sběrnice
  • Průmyslové sběrnice
Průmyslové sběrnice

Nutnost realizovat propojení dvou průmyslových sběrnic se často projeví jako naléhavá. Může jít opřípady, kdy je třeba přenést data zlokálního řídicího systému navětší vzdálenost, nahlédnout dodat naprůmyslové sběrnici znadřazeného systému, nebo připojit kesběrnici zařízení jiného výrobce. Nabízíme vám...

Popis Produkt

Průmyslové sběrnice

Nutnost realizovat propojení dvou průmyslových sběrnic se často projeví jako naléhavá. Může jít o případy, kdy je třeba přenést data z lokálního řídicího systému na větší vzdálenost, nahlédnout do dat na průmyslové sběrnici z nadřazeného systému, nebo připojit ke sběrnici zařízení jiného výrobce. Nabízíme vám produkty švédské firmy HMS Industrial Networks AB. Základní vlastností všech jednotek této řady je garantované chování rozhraní podle příslušného doporučení, které je zaručeno certifikátem „Fieldbus Conformance“ a je podloženo osvědčením testovací laboratoře akreditované mezinárodní asociací sdružující výrobce a uživatele dané průmyslové sběrnice.

Cena Produkt

Cena není uvedena

Dotaz

6   produkty