OSVĚDČENO PRO STAVBU A JINÉ DOBROVOLNÉ CERTIFIKACE - Produkt

 Praha 9  -  Česká republika
Ověřená společnost
OSVĚDČENO PRO STAVBU A JINÉ DOBROVOLNÉ CERTIFIKACE
  • OSVĚDČENO PRO STAVBU A JINÉ DOBROVOLNÉ CERTIFIKACE
Osvědčeno pro stavbu v ČR
TZÚS Praha, s.p., je zapojen do společného programu členů Svazu zkušeben pro výstavbu (SZV) dobrovolné certifikace stavebních výrobků a materiálů určených do podmínek českých staveb „Osvědčeno pro stavbu“.
Certifikační systém pro udělování značky shody „Osvědčeno pro stavbu“ je koncipován jako dobr...

Popis Produkt

Osvědčeno pro stavbu v ČR
TZÚS Praha, s.p., je zapojen do společného programu členů Svazu zkušeben pro výstavbu (SZV) dobrovolné certifikace stavebních výrobků a materiálů určených do podmínek českých staveb „Osvědčeno pro stavbu“.
Certifikační systém pro udělování značky shody „Osvědčeno pro stavbu“ je koncipován jako dobrovolný otevřený certifikační systém stavebních výrobků, v rámci kterého je posuzována vhodnost stavebních výrobků ve smyslu zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dalších technických předpisů ČR. Certifikační systém je provozován jako nediskriminační systém otevřený stavebním výrobkům bez ohledu na jejich původ (ČR, státy EU, třetí země) a bez ohledu na to, zda se jedná o stanovený nebo nestanovený stavební výrobek.
Certifikační postup a pravidla pro používání a správu značky „Osvědčeno pro stavbu“ jsou veřejně dostupné na internetových stránkách Svazu zkušeben pro výstavbu:  http://www.szv.cz/.
Značka „Osvědčeno pro stavbu“ je zaregistrována v národním programu Česká kvalita.
Certifikační orgány
Výrobková certifikace je proces potvrzení shody vlastností výrobků s požadavky technického předpisu.  Dobrovolné certifikáty nejsou podkladem pro vystavení prohlášení o shodě výrobcem v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb, v platném znění.
Akreditovaný certifikační orgán certifikující produkty
TZÚS Praha, s.p. je  akreditován  Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. v souladu s příslušnými články normy ČSN EN ISO/IEC 17065 "Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby" a veden jako akreditovaný  CO č. 3015. Akreditovaný CO je oprávněn provádět posouzení a vystavovat certifikáty v rozsahu přílohy k platnému Osvědčení o akreditaci .
Neakreditovaný certifikační orgán na výrobky
Certifikací je potvrzeno  nezávislým certifikačním orgánem, že výrobek ve svých vlastnostech a jejich úrovních odpovídá deklaraci výrobce. Certifikáty slouží k potvrzení shody výrobků s českými nebo zahraničními technickými normami, s podnikovými normami nebo technickou specifikací, kterou pro Vás vypracujeme podle Vašich požadavků. Certifikace je využívána zejména výrobci, dovozci nebo distributory u nestanovených výrobků a výrobků, u kterých se při posouzení podle harmonizovaných technických specifikací povinně nevyžaduje účast oznámeného subjektu.

Cena Produkt

Cena není uvedena

Poptávka

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
* Povinné údaje