KVALIFIKACE STAVEBNÍCH DODAVATELŮ - dodavatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Služba

KVALIFIKACE STAVEBNÍCH DODAVATELŮ
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, definuje systém certifikovaných dodavatelů (SCSD) pro všechny druhy veřejných zakázek. Cílem certifikace je zajistit, aby kvalifikovaní dodavatelé byli certifikováni v souladu s kvalifikačními předpoklady tohoto zákona.
Správcem systému SCSD je Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS).

Popis Služba

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, definuje systém certifikovaných dodavatelů (SCSD) pro všechny druhy veřejných zakázek. Cílem certifikace je zajistit, aby kvalifikovaní dodavatelé byli certifikováni v souladu s kvalifikačními předpoklady tohoto zákona.
Správcem systému SCSD je Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS).
Certifikační orgán pro kvalifikaci stavebních dodavatelů (certifikační orgán č. 3140) je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 a je správcem systému uznán jako odborně způsobilý a spolehlivý pro provádění kvalifikačního řízení v souladu s požadavky Pravidel systému.
Certifikační orgán pro kvalifikaci stavebních dodavatelů vydává certifikát v souladu s požadavky dokumentu pravidel systému kvalifikace stavebních dodavatelů PS 003:1016 a akreditační normy podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013.

Cena Služba

Cena není uvedena

Poptávka

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
* Povinné údaje