Krémová injektáž - dodavatel: KAPILAR sanace s.r.o.

Služba

Krémová injektáž
  • Krémová injektáž
  • Krémová injektáž
Krémová injektáž

Nejčastěji projevující se příčinou koroze omítek, tvoření výkvětotvorných solí a vlhkostních map je zpravidla neúčinná hydroizolace nebo její absence. Za těchto okolností dochází k intenzivnímu a trvalému transportu kapilární vlhkosti do zdiva nemovitosti a ke stálému namáhání konstrukce.

V če...

Popis Služba

Krémová injektáž

Nejčastěji projevující se příčinou koroze omítek, tvoření výkvětotvorných solí a vlhkostních map je zpravidla neúčinná hydroizolace nebo její absence. Za těchto okolností dochází k intenzivnímu a trvalému transportu kapilární vlhkosti do zdiva nemovitosti a ke stálému namáhání konstrukce.

V čem spočívá krémová injektáž

Jedním z velmi uplatňovaných postupů dnešní doby k odstranění vzlínání vlhkosti z podzákladí domu do zdiva je aplikace injektážních krémů na bázi silan/siloxanů.

Krémová injektáž proti kapilárně vzlínající vlhkosti je velmi účinnou náhradou všech typů podřezání zdiva, ale narozdíl od jiných mechanických metod podřezání zdiva nemá krémová injektáž vliv namechanicko-fyzikální vlastnosti konstrukce objektu(nemá vliv na statiku). Krém díky své husté konzistenci nemá tendenci unikat do prostoru ve zdivu, narozdíl od injektáží na vodní bázi, které jsou v tomto ohledu dost nejisté, a proto většina moderních aplikačních firem už od nich upustila a věnuje se aplikaci právě injektáží krémových.

Proč si zvolit krémovú injektáž?

Jste připravení podat pomocnou ruku na záchranu Vašeho domu? Perfektní, zavolejte nás nebo nám napište a my s Vámi dohodneme schůzku, na které naší odborníci navrhnout nejlepší řešení pro Váš dům jak jen nejrychleji to pujde.

MÁM ZÁJEM

Cena Služba

Cena není uvedena

Technické parametry

Dobré disperzní schopnosti ve zdivu

U těchto injektáží dochází k velmi dobré disperzní schopnosti ve zdivu (dokáže velice dobře nasytit materiál okolo vrtů), jelikož izolační clona krémové injektáže je tvořena rozpadem husté krémové konzistence (částečně nepodléhá gravitaci, nemá tendenci unikat z vrtů) na dvě účinné fáze(siloxanového oleje a fázi silanových par). Olejová fázeproniká vodivými kapilárami do zdiva, kde reaguje s bazickými radikály podkladu a vytváří hydrofobní polysiloxany, které brání kapilárnímu vzlínání vody do konstrukce objektu. Silanové párypronikají vzdušnými kapilárami a póry ve zdivu a jako nejmenší křemičité částice se dostávají i skrz nejužší póry do ještě většího radiálu kolem vrtu, kde se opět při styku s oxidem uhličitým mění na polysiloxany.

Jaké jsou zkušenosti z praxe?

Za dobu své působnosti jsem injektoval okolo šesti stovek domů a mohu tvrdit, že úspěšně. Krémové injektáže provádíme pro 100% vyplnění vyvrtaných otvorů pístovým čerpadlem, speciálně vyvinutým pro tuto injektáž, žádné jiné čerpadlo nedokáže hustou konzistenci krému dostatečně nasát a aplikace je tedy většinou řešena ruční pumpou. Aplikování krémové injektáže by mělo být prováděno čerpadlem, jelikož plnění otvorů přes ruční aplikátor (pumpu) je nejisté a pořád v tomto případě hraje roli lidský faktor (ne vždy se povede otvory vyplnit celé).
Bohužel se jedná většinou jen o špatné zkušenosti s nesprávným zhotovením injektáží. Častokrát se mi stává na prohlídkách, kdy lidé již měli zhotovenou injektáž části domu, že aplikační firma nedovrtala vrty na správnou hloubku, osové vzdálenosti mezi vrty byly příliš daleko, plnění vrtů bylo uspěcháno. Troufám si tvrdit, že toto se Vám u nás nestane. Našim cílem je pracovat kvalitně. Injektáže provádíme jen 80% silan/siloxanovým krémem a již zmíněným speciálně upraveným čerpadlem.

Poptávka

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
* Povinné údaje

4   produkty