Hospodaření s energií ve veřejné správě - dodavatel: TÜV SÜD Czech s.r.o.

Služba

Hospodaření s energií ve veřejné správě
  • Hospodaření s energií ve veřejné správě
V roce 2012 byla Evropským parlamentem a Radou
schválena směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, která byla do naší legislativy transponována zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií a která si klade za cíl do roku 2020 v Unii uspořit 20 % spotřeby primární energie oproti prognózám.
Směrnice stanoví, že členské státy počínaje

Popis Služba

V roce 2012 byla Evropským parlamentem a Radou
schválena směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, která byla do naší legislativy transponována zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií a která si klade za cíl do roku 2020 v Unii uspořit 20 % spotřeby primární energie oproti prognózám.
Směrnice stanoví, že členské státy počínaje
1. lednem 2014 budou muset každoročně renovovat
3% celkové podlahové plochy “vytápěných nebo
chlazených budov ve vlastnictví a v užívání jejich
ústředních vládních institucí”. Povinnost se bude vztahovat na budovy s celkovou užitnou podlahovou
plochou nad 500 m² od roku 2014, a následně od července 2015 nad 250 m².

Cena Služba

Cena není uvedena

Dotaz

7   produkty