Heliové expanzní turbíny - dodavatel: První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.

Produkt

Heliové expanzní turbíny
  • Heliové expanzní turbíny
PBS kryogenní turbíny jsou primárně navržené pro expanzi inertních plynů např. helium, dusík, argon, vzduch apod. ve zkapalňovači plynů.
  • Snadná regulace
  • Vysoká účinnost
  • Uložení rotoru na plynových dynamických ložiscích
  • Dlouhodobý abezporuchový provoz
Odebíraná tepelná energie plynu je vturbín

Popis Produkt

PBS kryogenní turbíny jsou primárně navržené pro expanzi inertních plynů např. helium, dusík, argon, vzduch apod. ve zkapalňovači plynů.
  • Snadná regulace
  • Vysoká účinnost
  • Uložení rotoru na plynových dynamických ložiscích
  • Dlouhodobý a bezporuchový provoz
Odebíraná tepelná energie plynu je v turbíně prostřednictvím turbínového kola transformována na mechanickou energii hřídele. Tato mechanická energie je poté pomocí integrované vířivé brzdy převedena na tepelnou, která je dále odvedena mimo turbínu pomocí chladicí kapaliny.

PBS expanzní turbíny mají unifikované konstrukční uspořádání, díky němuž je možné vždy rychle reagovat na požadavky zákazníka na různé vstupní i výstupní parametry expandujícího plynu.

Hlavní předností PBS expanzních turbín je velice snadná a přesná regulace otáček pomocí vířivé brzdy a také dlouhodobý bezporuchový a bezúdržbový provoz především díky uložení rotoru na plynových dynamických ložiscích.
 

Cena Produkt

Cena není uvedena

Technické parametry

Parametry kryogenních turbín   
Technické parametry : Hodnoty
Hmotnostní průtok : 5-150 g/s
Průměr oběžného kolaod: 10 mm
Max. vstupní tlak : 1,6 MPa
Vstupní teplota :10 - 100 K
Max. otáčkyaž : 360 000 min -1

Poptávka

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
* Povinné údaje