Hänel Rotomat®: Automatizovaný skladový systém pro průmysl - dodavatel: KASYS s.r.o.

Produkt

Cena Produkt

Cena není uvedena

Popis Produkt

  • Typ Hänel Rotomat® pro průmysl
  • Značka Hänel Rotomat®

Technické parametry

Úspora prostoru je až 60%
Hänel Roromat® pro průmysl plně využívá výšku prostoru. Díky kompaktní kostrukci je v praxi dosahováno až 60% zvýšení skladovací kapacity. Tímto způsobem lze daleko efektivněji využít celkové kapacity skladu.

Úspora času
Hänel Rotomat® garantuje rychlý přístup k uloženému materiálu a jeho rychlé dopravení do výdejního místa.

Ergonomie
Obsluha probíhá vždy v optimální ergonomické poloze. Odpadá vyhledávání ve skladových regálech, používání žebříků nebo jiné obdobné techniky. Přínos není pouze v oblasti ergonomie, ale i v oblasti podstatného zvýšení bezpečnosti práce.

Životní prostředí
Samozřejmostí je, že celá výroba probíhá zcela v souladu s požadavky a normami na ochranu životního prostředí. V maximální míře je rovněž využíváno recyklovaných materiálů.

Popis Produkt

Hänel Rotomat®: Automatizovaný skladový systém pro průmysl

Hänel Rotomat je automatizovaný skladový systém na principu páternosteru. Princip oběžných polic zajišťuje pohyb zboží k obsluze a ne naopak. Provedení umožňuje plné využití výšky prostoru, a tím značné navýšení skladové kapacity. Uspořádání polic a jejich vnitřní vybavení je uzpůsobeno požadavkům uživatele.

Použití znamená v praxi značnou úsporu prostoru a minimalizaci časů nutných pro obsluhu. Tím dochází ke snížení nákladů celého systému. 

Hänel Rotomat představuje ideální skladovací systém pro dosažení maximální skladové kapacity na minimálním prostoru.

Řada typů a provedení umožňuje využití prakticky ve všech oblastech. Příkladem z praxe jsou výdejny nářadí, operativní sklady aj. Další informace naleznete v sekci Rotomat.

Kvalita a špičková technologie "Made by Hänel"
Pan Gerhard Hänel založil v roce 1953 firmu Hänel. Již v roce 1957 vyráběla firma sériově, jako první výrobce v Evropě, archivační systémy na principu páternosteru. Dnes probíhá výroba systémů Hähel Rotomat® a Hänel Lean-Lift® ve třech výrobních závodech a produkty jsou exportovány prakticky do celého světa. Firma Hänel je zastoupena ve více než 50 zemích světa.

Správné rozhodnutí
Pokud je vaším cílem zlepšení organizace skladu a snížení nákladů na skladování, pak je rozhodně správnou cestou využití automatizovaných skladových systémů Hänel Rotomat® a Hänel Lean-Lift®.
Dlouholeté zkušenosti jsou pro vás garancí, že jak návrh, tak realizace celého logistického subsystému proběhne na úrovni kvality, která je v současnosti na tyto systémy kladena.
Automatizovaný skladový systém  Hänel Rotomat® v provedení pro průmysl nabízí mnohostranný logistický systém, který je možno trvale přizpůsobovat vašim měnícím se požadavkům.