ETA - EVROPSKÉ TECHNICKÉ POSOUZENÍ - Produkt

 Praha 9  -  Česká republika
Ověřená společnost
ETA - EVROPSKÉ TECHNICKÉ POSOUZENÍ
  • ETA - EVROPSKÉ TECHNICKÉ POSOUZENÍ
  • ETA - EVROPSKÉ TECHNICKÉ POSOUZENÍ
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., je jako Subjekt pro technické posuzování(TAB) - člen EOTA - oprávněn k vydávání ETA (Evropské technické posouzení)pro všechny typy stavebních výrobků uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011...

Popis Produkt

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., je jako  Subjekt pro technické posuzování (TAB) - člen  EOTA  - oprávněn k vydávání  ETA (Evropské technické posouzení) pro všechny typy stavebních výrobků uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), v příloze IV.
ETA může být vydáno pro stavební výrobky:
  • pro které neexistuje harmonizovaná norma
  • které se odchylují od harmonizované normy
Posouzení výrobku (certifikace) podle ETA vede k jeho  označení CE, podobně jako posouzení podle hEN. Označení CE značně usnadňuje uvádění výrobků na trh EU.
ETA se vydává na základě EAD, zpracovaných organizací EOTA. EAD je dokument, který nahrazuje dříve používané ETAG a CUAP. Je to dokument podobný normám, ale jeho příprava je mnohem rychlejší, než v případě norem, a proto se jedná o proces mimo jiné vhodný pro inovativní výrobky.
ETA není finálním dokumentem pro vystavení Prohlášení o vlastnostech. Na základě systému posuzování a ověřování vlastností, který je předepsán v ETA, je nutné provést posouzení a ověření stálosti vlastností. V případě systému 1+, 1 a 2+ je do procesu posouzení zapojen oznámený subjekt.  Všechny činnosti spojené s vydáváním ETA a následujícími procedurami provádí TZÚS Praha, s.p. a můžete se na ně informovat u našich specialistů.

Cena Produkt

Cena není uvedena

Poptávka

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
* Povinné údaje