Dekantační odstředivky pro čistírny odpadních vod ( ČOV ) - dodavatel: První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.

Produkt

Dekantační odstředivky pro čistírny odpadních vod ( ČOV )
  • Dekantační odstředivky pro čistírny odpadních vod ( ČOV )
  • Dekantační odstředivky pro čistírny odpadních vod ( ČOV )
  • Dekantační odstředivky pro čistírny odpadních vod ( ČOV )
Součástí výroby naší strojírenské divize jsou i vyráběné dekantační odstředivky pro čistírny odpadních vod - ČOV, které slouží ke kontinuálnímu oddělování pevných podílů ze suspenzí.
Hlavními částmi dekantační odstředivky pro ČOV jsou dva souosé, kónicko-válcové bubny, které mají souhlasný smysl otáčení, avšak se vzájemnou dif...

Popis Produkt

Součástí výroby naší strojírenské divize jsou i vyráběné dekantační odstředivky pro čistírny odpadních vod - ČOV, které slouží ke kontinuálnímu oddělování pevných podílů ze suspenzí.
Hlavními částmi dekantační odstředivky pro ČOV  jsou dva souosé, kónicko-válcové bubny, které mají souhlasný smysl otáčení, avšak se vzájemnou diferencí otáček. Na vnitřní buben dekantační odstředivky je navařen šnek. Vnější buben je plnoplášťový.
Funkce dekantační odstředivky:
Suspenze je vpouštěna přívodním potrubím do otáčejícího se vnitřního bubnu, odkud je usměrněna radiálně k plášti vnějšího bubnu. Působením odstředivé síly jsou těžší částice usazovány na povrchu vnějšího bubnu. Zde jsou šnekem kontinuálně posunovány do kuželové části bubnu. Zhuštěný sediment je z kuželové části šnekem vyhrnut do výsypní části odstředivky, odkud sediment vypadává z odstředivky hrdlem výsypky do prostoru pod odstředivkou.

Kontinuálně přiváděná suspenze vytlačuje odstředěnou kapalinu, která přepadává přes odpadní otvor víček v čele bubnu. Kapalina se shromažďuje ve sběrači, odkud je odváděna potrubím z odstředivky.

Zvláštním vnitřním uspořádáním lze dosáhnout toho, že je možné v dekantační odstředivce oddělovat od sebe dvě kapalné fáze vzájemně nemísitelné (např. voda + olej) a jednu fázi pevnou (pevné částice obsažené v těchto kapalinách)

Oblast použití dekantační odstředivky:
• Odvodňování a zahušťování kalů – komunální a průmyslové ČOV
• Odvodňování kalů – zpracování zeleniny a brambor
• Zpracování kalů z masokombinátů a potravinářských provozů
• Kafilerní provozy (odstřeďování tuku)
• Odvodňování lihovarnických výpalků
• Čiření vodního skla sodného
• Zpracování sojového mléka
• Odlučování slídových částic
• Oddělování chemických sloučenin
• Zpracování ropných produktů.

Firma zajišťuje kompletní dodávku dekantační odstředivkypro ČOV  včetně uvedení  do provozu a následného servisu a oprav. Více informací o dekantačních odstředivkách pro čistírny odpadních vod naleznete na našich internetových stránkách.

Cena Produkt

Cena není uvedena

Poptávka

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
* Povinné údaje