Datová integrace - Služba

 Praha 9  -  Česká republika
Datová integrace
  • Datová integrace
Datová integrace zahrnuje automatizovanou, pravidelnou extrakci dat z Vašich provozních systémů, jejich transformaci do jednotného formátu a nahrání do centrálního datového úložiště, které je optimalizované pro reporting.

Popis Služba

Datová integrace zahrnuje automatizovanou, pravidelnou extrakci dat z Vašich provozních systémů, jejich transformaci do jednotného formátu a nahrání do centrálního datového úložiště, které je optimalizované pro reporting.

Cena Služba

Cena není uvedena

Technické parametry

  • Řízení datové kvality tak, abyste reportovali správná čísla.
  • Sjednocení číselníků, aby bylo možno čísla analyzovat v jednotné struktuře.
  • Historizaci dat tak, abyste mohli sledovat jejich změny v čase.
  • Ukládání dat do dimenzionální struktury, aby byla srozumitelná byznysu.
  • Agregaci a optimalizaci, aby vaše reporty a analýzy fungovaly rychle.

Dotaz

4   produkty