CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU - dodavatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Produkt

CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU
Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu (certifikační orgán č. 3001)Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., (dále TZÚS Praha, s.p.) ,je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., podle normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 v rozsahu daném v příloze k osvědčení o akreditaci.

Popis Produkt

Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu (certifikační orgán č. 3001) Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., (dále TZÚS Praha, s.p.) je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., podle normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 v rozsahu daném v příloze k osvědčení o akreditaci.
TZÚS Praha, s.p. je zároveň členem sdružení  CQS, z.s.  (akreditovaný certifikační orgán č. 3029), které je plnoprávným členem mezinárodní sítě certifikačních orgánů  IQNet.
Při provedení certifikace pod členstvím CQS IQNet Vám můžeme nabídnout certifikát uznávaný v zemích čtyř kontinentů, vydaný téměř v jakékoli jazykové mutaci.

Další možností rozšiřující služby TZÚS Praha, s.p., je zajištění společného auditu s partnerskou organizací  QUALIFORM, a.s., akreditovaným certifikačním orgánem č. 3011 především v oblastech:
  • certifikace systému managementu bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27001,
  • ověřování EMAS podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1221/2009
  • certifikace systému managementu společenské odpovědnosti (CSR) podle "Národního programu posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti" vydaného Radou kvality České republiky.

Cena Produkt

Cena není uvedena

Technické parametry

SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY (QMS) - ISO 9001
SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU (EMS) - ISO 14001
SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (SMBOZP) - OHSAS 18001
INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU (IMS, ISM, ISŘ, IS)
SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SJ-PK)
SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY VE SPOJENÍ S ČSN EN ISO 3834-2
SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ (ENMS) - ISO 50001
SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI INFORMACÍ (ISMS) - ISO/IEC 27001
SYSTÉM MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (CSR)
OVĚŘOVÁNÍ A SCHVALOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO PROHLÁŠENÍ (EMAS)
POŽADAVKY SYSTÉMU KRITICKÝCH BODŮ (HACCP)

Poptávka

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
* Povinné údaje