CERTIFIKACE STAVEBNÍCH VÝROBKŮ S OZNAČENÍM CE - Služba

 Praha 9  -  Česká republika
Ověřená společnost
CERTIFIKACE STAVEBNÍCH VÝROBKŮ S OZNAČENÍM CE
  • CERTIFIKACE STAVEBNÍCH VÝROBKŮ S OZNAČENÍM CE
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., je jako oznámený subjekt 1020oprávněn provádět úkoly třetích stran vpostupu posuzování a ověřování stálosti vlastností pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR). Toto posouzení vede koznačení CE. Připojení označení CE je povinností výrobce.
O...

Popis Služba

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., je jako  oznámený subjekt 1020 oprávněn provádět úkoly třetích stran v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR). Toto posouzení vede k označení CE. Připojení označení CE je povinností výrobce.
Označení CE se připojuje
  • ke všem stavebním výrobkům, pro které výrobce sestavil prohlášení o vlastnostech v souladu s CPR.
Význam označení CE
  • připojením označení CE nebo tím, že označení CE nechá ke stavebnímu výrobku připojit, dává výrobce na vědomí, že nese odpovědnost za shodu takového výrobku s vlastnostmi uvedenými v prohlášení a spolu s tím i za soulad se všemi příslušnými požadavky stanovenými CPR a dalšími příslušnými harmonizačními právními předpisy EU, které jeho připojování stanoví.
CPR se vztahuje na výrobky, pro které byly zavedeny harmonizované technické specifikace
  • harmonizované normy
  • evropské dokumenty pro posuzování – EAD (na základě EAD se vydává ETA)
Harmonizované technické specifikace
Vzhledem k neustálému vývoji a tvorbě nových harmonizovaných technických specifikací je třeba sledovat jejich aktuálnost. Odkazy na ně jsou zveřejňovány na stránkách Evropské komise  http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cp.hs&cpr=Y
Rozsah notifilkace Oznámeného subjektu 1020 k CPR je k nalezení v tomto odkazu:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=EPOS_46622

Cena Služba

Cena není uvedena

Poptávka

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
* Povinné údaje