Analyzátory plynů a kapalin - dodavatel: ELMEP s.r.o.

Produkt

Analyzátory plynů a kapalin
 • Analyzátory plynů a kapalin
Analyzátory plynů a kapalin

Analyzátory plynů a kapalin jsou dnes jedním zklíčových nástrojů při řízení a optimalizaci provozu technologických zařízení. Kontinuální měření fyzikálních a chemických veličin vrůzných stupních zpracování umožňuje ekonomicky provozovat zařízení zákazníka a zároveň minimalizovat dopady na životn...

Popis Produkt

Analyzátory plynů a kapalin

Analyzátory plynů a kapalin jsou dnes jedním z klíčových nástrojů při řízení a optimalizaci provozu technologických zařízení. Kontinuální měření fyzikálních a chemických veličin v různých stupních zpracování umožňuje ekonomicky provozovat zařízení zákazníka a zároveň minimalizovat dopady na životní prostředí.

In-Situ a extraktivní analyzátory
 • Procesní analyzátory (N2O, SO2, NH3, CO, O2, ...)
 • Přenosné analyzátory (Rosný bod, SO3,...)
 • Analyzační sety vhodné do laboratorních podmínek a zkušeben
 • Analyzátory vody (pH, vodivost, chlor,...)
 • Analyzátory odpadních vod (TOC, pH,...)
 • Infračervená spektrometrie (FT-NIR) s chemometrickými modely (PLS, topologický)
 • Komunikační infrastruktura a rozhraní do nadřazených řídicích systémů (Modbus, Profibus, Industrial Ethernet, OPC)
Kontinuální měření emisí v kouřových a odpadních plynech
 • Soulad měřícího systému s platnou legislativou
 • Spolehlivé, ucelené řešení měření emisí, konfigurace dle požadavků zákazníka
  • - Systém odběru a úpravy vzorku
  • - Měření teploty, tlaku a průtoku
  • - Analýza požadovaných komponent
  • - Vyhodnocení a záznam měřených dat
  • - Systém odběru a úpravy vzorku
 • Měření CO, NOx, SO2, O2, H2S, HCL, HF, TOC, ...

Cena Produkt

Cena není uvedena

Poptávka

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
* Povinné údaje