Analyzátory plynů a kapalin - Produkt

 Kralupy nad Vltavou  -  Česká republika
Analyzátory plynů a kapalin
 • Analyzátory plynů a kapalin
Analyzátory plynů a kapalin

Analyzátory plynů a kapalin jsou dnes jedním zklíčových nástrojů při řízení a optimalizaci provozu technologických zařízení. Kontinuální měření fyzikálních a chemických veličin vrůzných stupních zpracování umožňuje ekonomicky provozovat zařízení zákazníka a zároveň minimalizovat dopady na životn...

Popis Produkt

Analyzátory plynů a kapalin

Analyzátory plynů a kapalin jsou dnes jedním z klíčových nástrojů při řízení a optimalizaci provozu technologických zařízení. Kontinuální měření fyzikálních a chemických veličin v různých stupních zpracování umožňuje ekonomicky provozovat zařízení zákazníka a zároveň minimalizovat dopady na životní prostředí.

In-Situ a extraktivní analyzátory
 • Procesní analyzátory (N2O, SO2, NH3, CO, O2, ...)
 • Přenosné analyzátory (Rosný bod, SO3,...)
 • Analyzační sety vhodné do laboratorních podmínek a zkušeben
 • Analyzátory vody (pH, vodivost, chlor,...)
 • Analyzátory odpadních vod (TOC, pH,...)
 • Infračervená spektrometrie (FT-NIR) s chemometrickými modely (PLS, topologický)
 • Komunikační infrastruktura a rozhraní do nadřazených řídicích systémů (Modbus, Profibus, Industrial Ethernet, OPC)
Kontinuální měření emisí v kouřových a odpadních plynech
 • Soulad měřícího systému s platnou legislativou
 • Spolehlivé, ucelené řešení měření emisí, konfigurace dle požadavků zákazníka
  • - Systém odběru a úpravy vzorku
  • - Měření teploty, tlaku a průtoku
  • - Analýza požadovaných komponent
  • - Vyhodnocení a záznam měřených dat
  • - Systém odběru a úpravy vzorku
 • Měření CO, NOx, SO2, O2, H2S, HCL, HF, TOC, ...

Cena Produkt

Cena není uvedena

Dotaz