Aerační elementy - Trubkové difuzory jemno-bublinné www.mivalt.cz - dodavatel: MIVALT s.r.o.

Produkt

Aerační elementy - Trubkové difuzory jemno-bublinné www.mivalt.cz
 • Aerační elementy - Trubkové difuzory jemno-bublinné www.mivalt.cz
 • Aerační elementy - Trubkové difuzory jemno-bublinné www.mivalt.cz
Provzdušňovací difuzor je zařízení určené k míchání a okysličení vody využívané včistírnáchodpadních vod, odchovnách ryb, jezírkách a pod.

Vyrábíme a instalujeme trubkové difusory s aerační membránou PUM68 (jemno-bublinné) dle konkrétních požadavků zákazníka

Polyuretanová membrána je pružná a odolná jak mechanicky, tak i vůč

Popis Produkt

Provzdušňovací difuzor je zařízení určené k míchání a okysličení vody využívané v čistírnách odpadních vod, odchovnách ryb, jezírkách a  pod.

Vyrábíme a instalujeme trubkové difusory s aerační membránou PUM68 (jemno-bublinné) dle konkrétních požadavků zákazníka

Polyuretanová membrána je pružná a odolná  jak mechanicky, tak i vůči  agresivnímu prostřední a mikroorganismům.  Doporučená teplota vody maximálně do 30 °C zaručí i dlouhou životnost. Způsob a hustota perforace, společně s vlastnostmi použitého materiálu zajišťují vedle  samovolného odvodňování a  zamezení ucpávání i velké množství jemných bublinek, které usnadňují  přestup kyslíku. Nízká tlaková ztráta a efektivní využití kyslíku se projeví na ekonomice provozu aeračních systémů vybavených těmito membránami. 

Difuzory můžeme rozdělit na:
 • Velko-bublinné
 • Středně-bublinné
 • Jemno-bublinné
Velko-bublinné difusory slouží k míchání vodních mas, kde přenos kyslíku je velmi nízký.
Jemno-bublinné difusory vypouští do vody proud jemných bublinek, které stoupají podstatně pomaleji k hladině než velké bubliny, přivedené do vody přes perforovanou membránu , což umožňuje efektivní přestup velkého množství kyslíku do vody. Vytvoření kyslíkového prostředí umožní růst a množení aerobních bakterií, které velmi intenzivně čistí vodní masy od organických látek, pomáhají tak rozkládat kal enzymatickou činností. Otázka vzduchu je o to důležitější, protože provzdušňováním odpadní vody se spotřebuje okolo 50 – 70 % celkové energie čističky. Difuzory tak svojí vysokou účinností přenosu kyslíku snižují celkovou potřebnou elektrické energii v ČOV. Navíc tato zařízení, umístěná na dně nádrže, umožňují vytvořit flexibilní podmínky (zapnuto/vypnuto) vzhledem k obsahu / potřebě  kyslíku a s tím souvisejícími organismy a regulaci jejich činnost, která je nedílnou součástí čištění odpadních vod. Jedná se tak o vytvoření různých zón, jako jsou oxické či aerobní s dostatkem kyslíku pro život nitrifikačních bakterií, anoxické s velmi malou koncentrací kyslíku, vhodné pro přežití denitrifikačních bakterií, až anaerobní, kde se kyslík nevyskytuje vůbec. Kromě dusíku se z odpadní vody odstraňuje bakteriemi také fosfor.
Difuzory mimo jiné zabraňují usazování kalu na dně nádrže a umožňují míchání.

Cena Produkt

Cena na vyžádání

Popis Produkt

 • Typ Aerační element
 • Model Tube diffuser
 • Značka MIVALT
 • Původ Czech Republic

Poptávka

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
* Povinné údaje

Dokumenty  MIVALT s.r.o.

Pro zobrazení dokumentu klikněte na obrázek

Odvodňovací lis (Česky)

8 stránka

Stáhnout dokument