Seznam firem - firmy v okrese Liberec

Upřesnit činnost

Liberec

812 
nalezených firem

Renta, spol. s r.o.

Obchod s pohledávkami zajištěnými zástavním právem k nemovitostem, správa pohledávek a finanční služby v oblasti nemovitostí.Obchod s ...

AS-CASTING s.r.o.

Tlakové lití odlitků ze slitin hliníku, tlakové lití hliníku, Soustružení odlitků, frézování odlitků, výroba a zpracování hliníkových ...

PROTIS Ostrava Inženýring, s.r.o.

Investiční výstavby spaloven odpadů, kotelen, výměníkových stanic, parovodů, plynovodů, potrubních tras, dále rekonstrukce kotlů, ...

Inter Star Liberec s.r.o.

Mezinárodní kamionová doprava, mezinárodní zasilatelství,mezinárodní kamionová přeprava, spedice, celovozové přepravy po celé Evropě, ...

Zpět nahoru
Kompass je prověřená databáze firem z celého světa včetně České republiky. Zkuste naše data pro váš obchod, nákup a marketing.

ZAČÍT HNED


Databáze firem z okresu Liberec obsahuje ověřené firmy včetně jejich adres, telefonních čísel, emailů, kontaktů na manažery, činnosti, obratu a mnoho dalších informací. Kromě firem z okresu Liberec máme přehled o výrobcích, distributorech a službách i z ostatních regionů.

Vyzkoušejte naše řešení pro - online B2B firemní data, direct marketing, mezinárodní veřejné zakázky a představte vaše produkty


Okres Liberec je jedním z nejseverněji položených okresů v České republice. Okres Liberec patří mezi okresy s tradičně rozšířenou průmyslovou výrobou. Mezi nejvýznamnější odvětví okresu patří výroba kovodělných výrobků, strojů a zařízení, výrobků pro automobilový průmysl a plastikářský průmysl. Významné postavení v okrese Liberec však mají i jiná než průmyslová odvětví a přirozeně terciární sféra. Ke konci roku 2016 dosáhl podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu (tj. podíl počtu dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let na celkovém počtu obyvatel ve věku 15–64 let) v okrese 5,75 %. Nezaměstnanost v okrese Liberec tak byla nejvyšší ze všech okresů Libereckého kraje. K 31. 12. 2016 bylo v okrese Liberec evidováno 6 870 uchazečů o zaměstnání, z toho 6 469 osob (tj. 94,2 %) splnilo podmínku dosažitelnosti. Na 1 volné pracovní místo připadalo 2,64 uchazečů.