ZVVZ MACHINERY a.s.

Poslední aktualizace:

Kontakt ZVVZ MACHINERY a.s.

Sažinova 888
399 01 Milevsko

Česká republika

Produkty

Rovnotlaké axiální ventilátory

Rovnotlaké axiální ventilátory

Základní data ZVVZ MACHINERY a.s.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (na adrese) Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ009283

Činnost ZVVZ MACHINERY a.s.

Vývoj, projekce, výroba, montáž, opravy a servis zařízení pro ekologii, čištění, odprašování a úpravu vzduchu
Zařízení pro klimatizaci, vzduchotechniku a odvětrávání:
- zařízení na filtraci a filtry (textilní kapsové, hadicové, náplňové, pro výbušné prostředí)
- odlučovače (suché, mokré, elektrické)
- ventilátory radiální (vysokotlaké, středotlaké)
- ventilátory reverzní (axiální přetlakové) pro větrání tunelů a metra
- ventilátory axiální a radiální (rovnotlaké, přetlakové)
- ventilátory pro jaderné elektrárny a do výbušného prostředí
- podavače - rotační, komorové, provzdušňovací žlaby
- umělé tahy s odlučováním popílku
- odsiřovací zařízení
- zařízení na odprašování cementáren, sléváren, hutí, dopravníkových cest aj.
- pneumatická doprava popílku a sypkých materiálů
- zařízení na tlumení hluku (akustická zkušebna)
- zařízení na termické spalování (kooperace s firmou MEGTEC)
- vzduchotechnické potrubí a příslušenství, kompenzátory
- zásobníky, sila, nádrže
- ocelové konstrukce, svařence, výpalky
- tlakové nádoby
- cisternové návěsy a kontejnery pro přepravu sypkých a kašovitých materiálů

1 produkt ZVVZ MACHINERY a.s.

Lokalita  ZVVZ MACHINERY a.s.

Další adresy

Návštěvní adresa Sažinova 888 399 01 Milevsko Česká republika
Sídlo firmy Sažinova 888 399 01 Milevsko Česká republika

Základní informace  ZVVZ MACHINERY a.s.

Certifikáty

Typ: ASME
Typ: ČSN EN ISO 14001: 2016
Typ: AD Merkblatt HP 0 (na tlakové nádoby a ocelové konstrukce)
Typ: DIN 18800 - výroba a export ocelových konstrukcí - SLV Mnichov
Typ: DINEN 729-2 TÜV - svařování
Typ: ISO 9001: 2015

Majetková struktura  ZVVZ MACHINERY a.s.

Důvěřují nám

Hledáte nové firemní zákazníky?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  ZVVZ MACHINERY a.s.

Výrobce Distributor Služba

Činnost podle klasifikace Kompass

Pokračování klasifikace Kompass