ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Poslední aktualizace:

Kontakt ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Sažinova 1339
399 01 Milevsko

Česká republika

Základní data ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Sanace a jiné činnosti související s odpady (39)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (na adrese) Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ005055

Činnost ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

ZVVZ-Enven Engineering, a.s., součást skupiny ZVVZ GROUP, je obchodně inženýrská společnost, která projektuje, dodává a realizuje zařízení pro čištění odpadních plynů od tuhých a plynných znečišťujících látek, zařízení pro pneumatickou dopravu sypkých hmot, zařízení pro klimatizaci a větrání jaderných elektráren, klimatizaci budov a větrání průmyslových objektů, dolů, tunelů a metra.
- zařízení na odprašování tuhých příměsí z kouřových a průmyslových plynů
- zařízení na odsávání a filtraci vzduchu pro všechny průmyslové technologie a odvětví
- komponenty (látkové filtry, elektrické a mechanické odlučovače)
- modernizace elektráren (odprašování, filtrace)
- pneumatická doprava pro dopravu sypkých materiálů
- přestavba elektrických odlučovačů na látkové filtry
- čištění kouřových a technologických plynů od pevných a plynných částic
- dodávky spaloven odpadů (komunálních, nemocničních, nebezpečných odpadů)
- dodávky kondicionérů a tepelných výměníků
- dodávky zařízení pro klimatizaci a větrání, také pro jaderné elektrárny
- dodávky filtroventilačních zařízení a uzavírací elementy, také pro jaderné elektrárny
Produkty:
Jednotlivé výrobky se dodávají v rámci vlastních projektů a dodávek „na klíč" i jako kusové dodávky
- látkové filtry pulse-jet ventilační
- patronové filtry pulse-jet
- látkové filtry pulse-jet on-line
- látkové filtry pulse-jet off-line
- látkové filtry pulse-jet pro výbušné prostředí
- mechanické odlučovače
- elektrické odlučovače kompaktní
- elektrické odlučovače modulové
- elektrické odlučovače pro střední větší zdroje znečištění
- pračky a reaktory k zachytávání škodlivých plynných látek
- výměníky tepla
- stacionární přeprava sypkých materiálů
- filtroventilační stanice pro jaderné elektrárny
- filtroventilační stanice pro kryty ochrany obyvatelstva
Výroba a dodávky: látkové filtry, elektrické a mechanické odlučovače, pneumatické dopravníky sypkých materiálů, kondicionéry a tepelné výměníky, zařízení pro klimatizaci a větrání i pro jaderné elektrárny, filtroventilační zařízení a uzavírací elementy rovněž i pro jaderné elektrárny.

Lokalita  ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Další adresy

Návštěvní adresa Sažinova 1339 399 01 Milevsko Česká republika
Sídlo firmy Sažinova 1339 399 01 Milevsko Česká republika

Základní informace  ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Certifikáty

Typ: ČSN EN ISO 14001: 2016
Typ: GOST (pro látkové filtry EFV a EFP v Rusku, Ukrajině)
Typ: ISO 45001: 2018
Typ: DIN 18 800-7/A1
Typ: ISO 9001: 2015
Typ: ČSN EN ISO 3834-1, 2

Vedení ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Stáhnout seznam manažerů

Majetková struktura  ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Důvěřují nám

Hledáte nové firemní zákazníky?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (39)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Remediation activities and other waste management services (39)

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Remediation activities and other waste management services (390)

NACE CZ (CZ 2008) : Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství (711)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (711)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j n (749)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (749)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení (2825)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of non-domestic cooling and ventilation equipment (2825)

NACE CZ (CZ 2008) : Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení (3313)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Repair of electronic and optical equipment (3313)

NACE CZ (CZ 2008) : Opravy elektrických zařízení (3314)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Repair of electrical equipment (3314)

NACE CZ (CZ 2008) : Opravy ostatních zařízení (3319)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Repair of other equipment (3319)

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní stavební instalace (4329)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other construction installation (4329)

NACE CZ (CZ 2008) : Inženýrské činnosti a související technické poradenství (7112)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Engineering activities and related technical consultancy (7112)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j n (7490)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other general-purpose machinery (2819)

ISIC 4 (WORLD) : Repair of electronic and optical equipment (3313)

ISIC 4 (WORLD) : Repair of electrical equipment (3314)

ISIC 4 (WORLD) : Repair of other equipment (3319)

ISIC 4 (WORLD) : Other construction installation (4329)

ISIC 4 (WORLD) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)

ISIC 4 (WORLD) : Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)

Pokračování klasifikace Kompass