ZPA Nová Paka, a.s.

Poslední aktualizace:

Kontakt ZPA Nová Paka, a.s.

Pražská 470
509 39 Nová Paka

Česká republika

Základní data ZPA Nová Paka, a.s.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Výroba elektronických součástek a desek (261)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ000722

Činnost ZPA Nová Paka, a.s.

Výroba, prodej, opravy a montáž měřicí a regulační techniky:
- Snímače teploty odporové: do jímky, tyčové, prostorové, s kabelovým vývodem, s jímkou, plášťové bez ochranné armatury
- Snímače teploty termoelektrické: s jímkou, do jímky, bez jímky, tyčové, s kabelovým vývodem, plášťové bez ochranné armatury
- Bimetalové teploměry
- Příslušenství snímačů teploty – návarky, upevnovací příruby a jímky
- Převodníky snímačů teploty
- Snímače tlaku a tlakové diference
- Příslušenství snímačů tlaku a tlakové diference – ventilové soupravy, tlakoměrové ventily, kulové kohouty, kondenzační smyčky, kondenzační a odkalovací nádoby, chladiče, spojky a redukce
- Snímače hladiny
- Měření vodivosti včetně panelů pro úpravu vzorku
- Měření průtoku a tepla: měření množství tepla předaného vodou nebo parou, měření průtoku tekutin, centrické clony a měřici tratě, vírové, indukční a ultrazvukové průtokoměry, annubary, hmotnostní průtokoměry
Měření chladu, měření průtoků technických kapalin, měření množství plynů, přepočitávače plynů
- Bezdrátová měření teploty, tlaku, průtoku, vibrací, hladiny, pH a vodivosti / WirelessHART /
- Analyzátory plynu CH4, CO2, CO, O2 …
- Certifikované produkty pro jadernou energetiku
- Ukazovací a registrační přístroje
- Členy pro galvanické oddělení
- Alarmové jednotky
- Regulátory
- Manometry
- Servomotory včetně, klapek, regulačních a uzavíracích ventilů
- Napájecí zdroje
Metrologie ZPA Nová Paka, a. s. pro vlastní firmu i pro zákazníky, ověřování a kalibrace měřidel.
Zakázková strojírenská výroba v oblasti přesného mechanického obrábění a svařování nerezových ocelí, povrchové úpravy materiálů, osazování plošných spojů a montáže dílčích elektronických celků, dělové vrtání.

Lokalita  ZPA Nová Paka, a.s.

Další adresy

Návštěvní adresa Pražská 470 509 39 Nová Paka Česká republika
Sídlo firmy Pražská 470 509 01 Nová Paka Česká republika

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  ZPA Nová Paka, a.s.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba elektronických součástek a desek (261)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of electronic components and boards (261)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů; výroba časoměrných přístrojů (265)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation; watches and clocks (265)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení (271)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus (271)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba ostatních elektrických zařízení (279)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other electrical equipment (279)

NACE CZ (CZ 2008) : Povrchová úprava a zušlechťování kovů (2561)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Treatment and coating of metals (2561)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba elektronických součástek (2611)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of electronic components (2611)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba osazených elektronických desek (2612)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of loaded electronic boards (2612)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů (2651)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation (2651)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů (2711)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of electric motors, generators and transformers (2711)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba ostatních elektrických zařízení (2790)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other electrical equipment (2790)

NACE CZ (CZ 2008) : Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení (3313)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Repair of electronic and optical equipment (3313)

NACE CZ (CZ 2008) : Opravy elektrických zařízení (3314)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Repair of electrical equipment (3314)

NACE CZ (CZ 2008) : Opravy ostatních zařízení (3319)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Repair of other equipment (3319)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní stavební instalace (4329)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other construction installation (4329)

ISIC 4 (WORLD) : Treatment and coating of metals; machining (2592)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of electronic components and boards (2610)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of measuring, testing, navigating and control equipment (2651)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus (2710)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other electrical equipment (2790)

ISIC 4 (WORLD) : Repair of electronic and optical equipment (3313)

ISIC 4 (WORLD) : Repair of electrical equipment (3314)

ISIC 4 (WORLD) : Repair of other equipment (3319)

ISIC 4 (WORLD) : Other construction installation (4329)

Pokračování klasifikace Kompass