ZEPIKO spol. s r.o.

Poslední aktualizace:

Kontakt ZEPIKO spol. s r.o.

Slovanské náměstí 1177/9
612 00 Brno

Česká republika

Základní data ZEPIKO spol. s r.o.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Sanace a jiné činnosti související s odpady (39)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ002582

Činnost ZEPIKO spol. s r.o.

  • těžba písků a štěrků včetně jejich úpravy a zušlechťování - písek, štěrk, štěrkopísek, štěrkodrť, drcené kamenivo, kačírek, recyklát
  • provozování skládek - ekologicky nezávadné odpady (inertní odpady), zemina, ornice, stavební suť, beton, cihly, vytěžená hlušina aj.
  • doprava – nákladní autodoprava, rozvoz písku, štěrku, drceného kameniva a jiných sypkých materiálů, odvoz inertních odpadů, přeprava, manipulace a uložení materiálů při zemních pracích
  • zemní práce související s výstavbou - RD, BD, průmyslové objekty, infrastruktura, silnice a dálnice, zpevněné plochy pro zakládání staveb
  • rekultivace a revitalizace - likvidace důlních děl a sanace starých ekologických zátěží
  • meliorace - úprava rybničních hrází, říčních břehů, tvorba retenčních nádrží a odbahňování rybníků

Lokalita  ZEPIKO spol. s r.o.

Další adresy

Návštěvní adresa Slovanské náměstí 1177/9 612 00 Brno Česká republika
Sídlo firmy Slovanské náměstí 1177/9 612 00 Brno Česká republika

Základní informace  ZEPIKO spol. s r.o.

Certifikáty

Typ: EN 12620: 2004
Typ: EN 13139: 2004
Typ: EN 13242: 2004

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  ZEPIKO spol. s r.o.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (39)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Remediation activities and other waste management services (39)

NACE CZ (CZ 2008) : Inženýrské stavitelství (42)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Civil engineering (42)

NACE CZ (CZ 2008) : Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (81)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Services to buildings and landscape activities (81)

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Remediation activities and other waste management services (390)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí (422)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects (422)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba ostatních staveb (429)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of other civil engineering projects (429)

NACE CZ (CZ 2008) : Demolice a příprava staveniště (431)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Demolition and site preparation (431)

NACE CZ (CZ 2008) : Úklidové činnosti (812)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Cleaning activities (812)

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba mostů a tunelů (4213)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of bridges and tunnels (4213)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny (4221)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects for fluids (4221)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba vodních děl (4291)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of water projects (4291)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba ostatních staveb j n (4299)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of other civil engineering projects n.e.c. (4299)

NACE CZ (CZ 2008) : Příprava staveniště (4312)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Site preparation (4312)

NACE CZ (CZ 2008) : Průzkumné vrtné práce (4313)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Test drilling and boring (4313)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní specializované stavební činnosti j n (4399)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other specialised construction activities n.e.c. (4399)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of roads and railways (4210)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of utility projects (4220)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of other civil engineering projects (4290)

ISIC 4 (WORLD) : Site preparation (4312)

ISIC 4 (WORLD) : Other specialized construction activities (4390)