Zemní práce

Poslední aktualizace:

Kontakt Zemní práce

Charbinská 266
460 08 Liberec

Česká republika

Základní data Zemní práce

Zobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Inženýrské stavitelství (42)
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (na adrese) Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ048635

Činnost Zemní práce

Zemní, výkopové a demoliční prace, realizace a dodávky staveb rodinných domků a novostaveb. Dále pak na inženýrské sítě, výkopy pro plynové a elektrické přípojky, hloubení základů pro domky, čističky, bazény atd. Výkopy základů, hloubení rýh pro inženýrské sítě, plynové a elektrické přípojky, veškeré zemní práce, teréní úpravy a skrývky,
komunikace, lesní cesty, rozbíjení betonů a živic, bourací a demoliční práce, odstraňování staveb, výkopy pro bazény a jezírka, studny, septiky a jímky, nakládání a přemisťování zeminy a jiných materiálů, rovnání a svahování terénů, zahrnovací práce, skrývka ornice, odstraňování škod po povodních a jiné.

Lokalita  Zemní práce

Základní informace  Zemní práce

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  Zemní práce

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Inženýrské stavitelství (42)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Civil engineering (42)

NACE CZ (CZ 2008) : Demolice a příprava staveniště (431)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Demolition and site preparation (431)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba mostů a tunelů (4213)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of bridges and tunnels (4213)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny (4221)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects for fluids (4221)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba vodních děl (4291)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of water projects (4291)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba ostatních staveb j n (4299)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of other civil engineering projects n.e.c. (4299)

NACE CZ (CZ 2008) : Příprava staveniště (4312)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Site preparation (4312)

NACE CZ (CZ 2008) : Průzkumné vrtné práce (4313)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Test drilling and boring (4313)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní specializované stavební činnosti j n (4399)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other specialised construction activities n.e.c. (4399)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of roads and railways (4210)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of utility projects (4220)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of other civil engineering projects (4290)

ISIC 4 (WORLD) : Site preparation (4312)

ISIC 4 (WORLD) : Other specialized construction activities (4390)

Mohlo by vás také zajímat: