Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

Poslední aktualizace:

Kontakt Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

Dolní Sloupnice 134
565 53 Sloupnice

Česká republika

Základní data Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen (0111)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ060191

Činnost Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

Zemědělské družstvo, zemědělská výroba

Rostlinná výroba - potravinářská pšenice, sladovnický ječmen, triticale, řepka olejná, cukrovka, brambory. Krmné plodiny pro potřeby živočišné výroby
Živočišná výroba - mléčné farmy, chov prasat, kuřat, včelařská výroba
Mechanizace
Bioplynová stanice

Lokalita  Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

Další adresy

Návštěvní adresa Dolní Sloupnice 134 565 53 Sloupnice Česká republika
Sídlo firmy Dolní Sloupnice 134 565 53 Sloupnice Česká republika

Vedení Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

Stáhnout seznam manažerů

Důvěřují nám

Hledáte nové firemní zákazníky?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Klíčové ukazatele  Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

Činnost  Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen (0111)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (0111)

NACE CZ (CZ 2008) : Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz (0113)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Growing of vegetables and melons, roots and tubers (0113)

NACE CZ (CZ 2008) : Chov mléčného skotu (0141)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Raising of dairy cattle (0141)

NACE CZ (CZ 2008) : Chov prasat (0146)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Raising of swine/pigs (0146)

NACE CZ (CZ 2008) : Chov drůbeže (0147)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Raising of poultry (0147)

NACE CZ (CZ 2008) : Chov ostatních zvířat (0149)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Raising of other animals (0149)

NACE CZ (CZ 2008) : Smíšené hospodářství (0150)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Mixed farming (0150)

ISIC 4 (WORLD) : Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (0111)

ISIC 4 (WORLD) : Growing of vegetables and melons, roots and tubers (0113)

ISIC 4 (WORLD) : Raising of cattle and buffaloes (0141)

ISIC 4 (WORLD) : Raising of swine/pigs (0145)

ISIC 4 (WORLD) : Raising of poultry (0146)

ISIC 4 (WORLD) : Raising of other animals (0149)

ISIC 4 (WORLD) : Mixed farming (0150)