Zemědělské družstvo Dolní Újezd

Poslední aktualizace:

Kontakt Zemědělské družstvo Dolní Újezd

Dolní Újezd 471
569 61 Dolní Újezd u Litomyšle

Česká republika

Základní data Zemědělské družstvo Dolní Újezd

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen (0111)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ009910

Činnost Zemědělské družstvo Dolní Újezd

Zemědělská produkce – výroba:
- rostlinná výroba: obiloviny, řepa cukrovka, krmné plodiny (kukuřice, jetel)
- živočišná výroba: skot, prasata, drůbež
- skleníky a pařeniště
- jatka, maso a uzenina
- mléko
- dřevo jehličnaté
- pracovní oděvy
Prodej PHM: vlastní čerpací stanice.
Montáž a servis:
- technologie dojírny, prasata, drůbež
Zemědělské služby:
- autodoprava, zemní práce
- oprava zemědělské techniky
- setí, sklizeň, postřikovače
- těžba dřeva
- elektroinstalační práce průmyslové
Výroba a prodej hydraulických hadic.

Lokalita  Zemědělské družstvo Dolní Újezd

Základní informace  Zemědělské družstvo Dolní Újezd

Vedení Zemědělské družstvo Dolní Újezd Stáhnout seznam manažerů

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Klíčové ukazatele  Zemědělské družstvo Dolní Újezd

Činnost  Zemědělské družstvo Dolní Újezd

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen (0111)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (0111)

NACE CZ (CZ 2008) : Chov mléčného skotu (0141)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Raising of dairy cattle (0141)

NACE CZ (CZ 2008) : Chov jiného skotu (0142)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Raising of other cattle and buffaloes (0142)

NACE CZ (CZ 2008) : Chov prasat (0146)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Raising of swine/pigs (0146)

NACE CZ (CZ 2008) : Smíšené hospodářství (0150)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Mixed farming (0150)

NACE CZ (CZ 2008) : Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti (016)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Support activities to agriculture and post-harvest crop activities (016)

NACE CZ (CZ 2008) : Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví (021)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Silviculture and other forestry activities (021)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa (1013)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Production of meat and poultry meat products (1013)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata (1091)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of prepared feeds for farm animals (1091)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů (2511)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of metal structures and parts of structures (2511)

NACE CZ (CZ 2008) : Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů (4520)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Maintenance and repair of motor vehicles (4520)

NACE CZ (CZ 2008) : Silniční nákladní doprava (4941)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Freight transport by road (4941)

NACE CZ (CZ 2008) : Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách (4730)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Retail sale of automotive fuel in specialised stores (4730)

ISIC 4 (WORLD) : Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (0111)

ISIC 4 (WORLD) : Raising of cattle and buffaloes (0141)

ISIC 4 (WORLD) : Raising of swine/pigs (0145)

ISIC 4 (WORLD) : Mixed farming (0150)

ISIC 4 (WORLD) : Processing and preserving of meat (1010)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of prepared animal feeds (1080)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of structural metal products (2511)

ISIC 4 (WORLD) : Maintenance and repair of motor vehicles (4520)

ISIC 4 (WORLD) : Freight transport by road (4923)

ISIC 4 (WORLD) : Retail sale of automotive fuel in specialized stores (4730)

Pokračování klasifikace Kompass