Zemědělské družstvo Dolní Újezd

Poslední aktualizace:

Kontakt Zemědělské družstvo Dolní Újezd

Dolní Újezd 471
569 61 Dolní Újezd

Česká republika

Základní data Zemědělské družstvo Dolní Újezd

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen (0111)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ009910

Činnost Zemědělské družstvo Dolní Újezd

Zemědělská produkce – výroba:
- rostlinná výroba: obiloviny, řepa cukrovka, krmné plodiny (kukuřice, jetel)
- živočišná výroba: skot, prasata, drůbež
- skleníky a pařeniště
- jatka, maso a uzenina
- mléko
- dřevo jehličnaté
- pracovní oděvy
Prodej PHM: vlastní čerpací stanice.
Montáž a servis:
- technologie dojírny, prasata, drůbež
Zemědělské služby:
- autodoprava, zemní práce
- oprava zemědělské techniky
- setí, sklizeň, postřikovače
- těžba dřeva
- elektroinstalační práce průmyslové
Výroba a prodej hydraulických hadic.

Lokalita  Zemědělské družstvo Dolní Újezd

Základní informace  Zemědělské družstvo Dolní Újezd

Vedení Zemědělské družstvo Dolní Újezd Stáhnout seznam manažerů

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Klíčové ukazatele  Zemědělské družstvo Dolní Újezd

Činnost  Zemědělské družstvo Dolní Újezd

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen (0111)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (0111)

NACE CZ (CZ 2008) : Chov mléčného skotu (0141)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Raising of dairy cattle (0141)

NACE CZ (CZ 2008) : Chov jiného skotu (0142)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Raising of other cattle and buffaloes (0142)

NACE CZ (CZ 2008) : Chov prasat (0146)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Raising of swine/pigs (0146)

NACE CZ (CZ 2008) : Smíšené hospodářství (0150)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Mixed farming (0150)

NACE CZ (CZ 2008) : Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti (016)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Support activities to agriculture and post-harvest crop activities (016)

NACE CZ (CZ 2008) : Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví (021)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Silviculture and other forestry activities (021)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa (1013)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Production of meat and poultry meat products (1013)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata (1091)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of prepared feeds for farm animals (1091)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů (2511)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of metal structures and parts of structures (2511)

NACE CZ (CZ 2008) : Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů (4520)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Maintenance and repair of motor vehicles (4520)

NACE CZ (CZ 2008) : Silniční nákladní doprava (4941)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Freight transport by road (4941)

NACE CZ (CZ 2008) : Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách (4730)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Retail sale of automotive fuel in specialised stores (4730)

ISIC 4 (WORLD) : Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (0111)

ISIC 4 (WORLD) : Raising of cattle and buffaloes (0141)

ISIC 4 (WORLD) : Raising of swine/pigs (0145)

ISIC 4 (WORLD) : Mixed farming (0150)

ISIC 4 (WORLD) : Processing and preserving of meat (1010)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of prepared animal feeds (1080)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of structural metal products (2511)

ISIC 4 (WORLD) : Maintenance and repair of motor vehicles (4520)

ISIC 4 (WORLD) : Freight transport by road (4923)

ISIC 4 (WORLD) : Retail sale of automotive fuel in specialized stores (4730)

Pokračování klasifikace Kompass