Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost

Poslední aktualizace:

Kontakt Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost

Koželužská 385
582 66 Krucemburk

Česká republika

Základní data Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen (0111)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ048384

Činnost Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost

Zemědělská výroba rostlinná a živočišná
Výrobna masa a uzenin

Lokalita  Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost

Další adresy

Návštěvní adresa Koželužská 385 582 66 Krucemburk Česká republika
Sídlo firmy Koželužská 385 582 66 Krucemburk Česká republika

Vedení Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost

Stáhnout seznam manažerů

Důvěřují nám

Hledáte nové firemní zákazníky?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Klíčové ukazatele  Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost

Činnost  Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen (0111)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (0111)

NACE CZ (CZ 2008) : Chov mléčného skotu (0141)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Raising of dairy cattle (0141)

NACE CZ (CZ 2008) : Chov jiného skotu (0142)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Raising of other cattle and buffaloes (0142)

NACE CZ (CZ 2008) : Chov prasat (0146)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Raising of swine/pigs (0146)

NACE CZ (CZ 2008) : Chov drůbeže (0147)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Raising of poultry (0147)

NACE CZ (CZ 2008) : Smíšené hospodářství (0150)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Mixed farming (0150)

NACE CZ (CZ 2008) : Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j n (3317)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Repair and maintenance of other transport equipment (3317)

NACE CZ (CZ 2008) : Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu (0161)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Support activities for crop production (0161)

NACE CZ (CZ 2008) : Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu (0162)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Support activities for animal production (0162)

NACE CZ (CZ 2008) : Posklizňové činnosti (0163)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Post-harvest crop activities (0163)

NACE CZ (CZ 2008) : Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků (101)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Processing and preserving of meat and production of meat products (101)

ISIC 4 (WORLD) : Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (0111)

ISIC 4 (WORLD) : Raising of cattle and buffaloes (0141)

ISIC 4 (WORLD) : Raising of swine/pigs (0145)

ISIC 4 (WORLD) : Raising of poultry (0146)

ISIC 4 (WORLD) : Mixed farming (0150)

ISIC 4 (WORLD) : Repair of transport equipment, except motor vehicles (3315)

ISIC 4 (WORLD) : Support activities for crop production (0161)

ISIC 4 (WORLD) : Support activities for animal production (0162)

ISIC 4 (WORLD) : Post-harvest crop activities (0163)