Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.

Kontakt Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.

Pražská 810/16
102 21 Praha 10

Česká republika

Základní data Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Sanace a jiné činnosti související s odpady (39)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (na adrese) Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ022324

Činnost Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.

Osvědčování, certifikace a posuzování shody stavebních výrobků a systémů řízení výroby
Certifikace systémů managementu jakosti, EMS a BOZP
Certifikace způsobilosti organizací pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí podle ČSN 73 2601-Z2
Certifikace způsobilosti organizací pro projektování a provádění pozemních komunikací MD ČR
Kvalifikace a klasifikace stavebních dodavatelů.
Zkoušení stavebních výrobků, dílců a stavebních konstrukcí
Znalecká činnost, posuzování vad stavebních konstrukcí a dílců
Školení personálu organizací v oblasti SMJ, EMS, BOZP a stavebních výrobků

Lokalita  Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.

Další adresy

Návštěvní adresa Pražská 810/16 102 21 Praha 10 Česká republika
Sídlo firmy Pražská 810/16 102 00 Praha 10 Česká republika

Základní informace  Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.

Certifikáty

Popis: Notifikace pro posuzování shody stavebních výrobků označovaných CE

Vedení Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. Stáhnout seznam manažerů

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Klíčové ukazatele  Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.

Činnost  Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (39)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Remediation activities and other waste management services (39)

NACE CZ (CZ 2008) : Odstraňování odpadů (382)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Waste treatment and disposal (382)

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Remediation activities and other waste management services (390)

NACE CZ (CZ 2008) : Technické zkoušky a analýzy (712)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Technical testing and analysis (712)

NACE CZ (CZ 2008) : Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných (3821)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Treatment and disposal of non-hazardous waste (3821)

NACE CZ (CZ 2008) : Odstraňování nebezpečných odpadů (3822)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Treatment and disposal of hazardous waste (3822)

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)

NACE CZ (CZ 2008) : Technické zkoušky a analýzy (7120)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Technical testing and analysis (7120)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní vzdělávání j n (8559)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other education n.e.c. (8559)

ISIC 4 (WORLD) : Treatment and disposal of non-hazardous waste (3821)

ISIC 4 (WORLD) : Treatment and disposal of hazardous waste (3822)

ISIC 4 (WORLD) : Technical testing and analysis (7120)

ISIC 4 (WORLD) : Other education n.e.c. (8549)

Naše služby pro rozvoj vašeho podnikání

ZVIDITELNĚNÍ

Zviditelněte vaše produkty. Zařaďte se mezi přední dodavatele z vašeho oboru. Vyberte si sami země, ve kterých chcete získat nové zákazníky.