Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.

Kontakt Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.

Ústecká 98
256 00 Zdiby

Česká republika

Základní data Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.

Zobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy (71)
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (na adrese) Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ029230

Činnost Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.

Funkce akreditované kalibrační laboratoře.
Informace ze zeměměřictví, katastru, geodezie, kartografie, geodynamiky, fotogrammetrie, geodetické astronomie, geofyziky, gravimetrie, GIS.

Lokalita  Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.

Základní informace  Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.

Vedení Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. Stáhnout seznam manažerů

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy (71)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Architectural and engineering activities; technical testing and analysis (71)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů; výroba časoměrných přístrojů (265)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation; watches and clocks (265)

NACE CZ (CZ 2008) : Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství (711)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (711)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů (2651)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation (2651)

NACE CZ (CZ 2008) : Inženýrské činnosti a související technické poradenství (7112)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Engineering activities and related technical consultancy (7112)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of measuring, testing, navigating and control equipment (2651)

ISIC 4 (WORLD) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)