VUCHZ, a.s.

Poslední aktualizace:

Kontakt VUCHZ, a.s.

Křižíkova 2697/70
612 00 Brno

Česká republika

Produkty

Spalovací hořáky pro chemický a petrochemický průmysl

Spalovací hořáky pro chemický a petrochemický průmysl

Spalovací hořáky s nízkou tvorbou NOx.

Spalovací hořáky s nízkou tvorbou NOx.

Ekologické plynové spalovací hořáky

Ekologické plynové spalovací hořáky

Základní data VUCHZ, a.s.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Sanace a jiné činnosti související s odpady (39)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ000311

Činnost VUCHZ, a.s.

Vývoj, výroba, dodávky, montáž, funkční zkoušky, hodnocení a modernizace v oblastech chemického a petrochemického průmyslu, zpracování a skladování ropy a ropných produktů, biotechnologie, potravinářském průmyslu, zemědělství, ekologie, měření a regulační techniky. Inženýrské celky a technologie pro výše uvedené obory. Veškeré dodávky provádíme formou na klíč:
1) EKOLOGIE:
- spalovny průmyslových odpadů
- recyklační linky na třídění odpadu ve spalovnách
- zařízení na termickou likvidaci exhalací
- odpařovací stanice pro zahušťování odpadních látek (lihovarnické výpary, zasolené vody)
- absorpční kolony a okruhy
2) POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL A FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL:
- kompletní dodávky průmyslových lihovarů
- lihovary pro výrobu jemného a bezvodého lihu
- průmyslové pivovary a minipivovary
- závody na výrobu bioetanolu
- odpařovací stanice a krystalizátory pro zahušťování potravinářských produktů
- okruhy měření a regulace (řízení kvasných procesů, kondenzace aj.)
3) CHEMICKÝ A PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL:
- kolony pro chemický průmysl
- kombinované olejoplynové hořáky
- plynové hořáky s nízkou tvorbou Nox
- plynové hořáky s plochým plamenem
- hořáky na nízkovýhřevná paliva
- olejoplynové hořáky pro chemický průmysl
- spalovací hořáky pro petrochemický průmysl
- spalovací hořáky pro průmyslové pece
- plynové hořáky pro průmyslové kotle
- hořáky pro spalovny odpadů
- zkušebna spalovacích a plynových a olejových hořáků
- odpařovací stanic pro zahušťování chemických roztoků
- soubory pro destilaci
4) JADERNÝ PRŮMYSL:
- technologie zpracování kapalných i sypkých radioaktivních odpadů
- šnekové podavače popílku
- dekantační zařízení sorbentů
- standardní i atypická zařízení pro jadernou energetiku (např. nádoby, odparky, kolony, hořáky aj.)
- tlakové nádoby a nádrže
- výroba tlakových nádob na zakázku
Služby:
- projekční činnost
- poloprovozní technologické zkoušky

Lokalita  VUCHZ, a.s.

Další adresy

Návštěvní adresa Křižíkova 2697/70 612 00 Brno Česká republika
Sídlo firmy Křižíkova 2697/70 612 00 Brno Česká republika

Důvěřují nám

Hledáte nové firemní zákazníky?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  VUCHZ, a.s.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (39)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Remediation activities and other waste management services (39)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení (253)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers (253)

NACE CZ (CZ 2008) : Odstraňování odpadů (382)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Waste treatment and disposal (382)

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Remediation activities and other waste management services (390)

NACE CZ (CZ 2008) : Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství (711)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (711)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení (2530)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers (2530)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j n (2829)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. (2829)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba ostatních strojů pro speciální účely j n (2899)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other special-purpose machinery n.e.c. (2899)

NACE CZ (CZ 2008) : Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných (3821)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Treatment and disposal of non-hazardous waste (3821)

NACE CZ (CZ 2008) : Odstraňování nebezpečných odpadů (3822)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Treatment and disposal of hazardous waste (3822)

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)

NACE CZ (CZ 2008) : Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou (4643)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Wholesale of electrical household appliances (4643)

NACE CZ (CZ 2008) : Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami (4674)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies (4674)

NACE CZ (CZ 2008) : Inženýrské činnosti a související technické poradenství (7112)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Engineering activities and related technical consultancy (7112)

NACE CZ (CZ 2008) : Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie (7211)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Research and experimental development on biotechnology (7211)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers (2513)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other general-purpose machinery (2819)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other special-purpose machinery (2829)

ISIC 4 (WORLD) : Treatment and disposal of non-hazardous waste (3821)

ISIC 4 (WORLD) : Treatment and disposal of hazardous waste (3822)

ISIC 4 (WORLD) : Wholesale of other household goods (4649)

ISIC 4 (WORLD) : Wholesale of construction materials, hardware, plumbing and heating equipment and supplies (4663)

ISIC 4 (WORLD) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)

ISIC 4 (WORLD) : Research and experimental development on natural sciences and engineering (7210)

Pokračování klasifikace Kompass