Poslední aktualizace:

Kontakt VUCHZ, a.s.

Křižíkova 2697/70
612 00 Brno

Česká republika

Produkty

Spalovací hořáky pro chemický a petrochemický průmysl

Spalovací hořáky pro chemický a petrochemický průmysl

Spalovací hořáky s nízkou tvorbou NOx.

Spalovací hořáky s nízkou tvorbou NOx.

Ekologické plynové spalovací hořáky

Ekologické plynové spalovací hořáky

Základní data VUCHZ, a.s.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Sanace a jiné činnosti související s odpady (39)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ000311

Činnost VUCHZ, a.s.

Vývoj, výroba, dodávky, montáž, funkční zkoušky, hodnocení a modernizace v oblastech chemického a petrochemického průmyslu, zpracování a skladování ropy a ropných produktů, biotechnologie, potravinářském průmyslu, zemědělství, ekologie, měření a regulační techniky. Inženýrské celky a technologie pro výše uvedené obory. Veškeré dodávky provádíme formou na klíč:
1) EKOLOGIE:
- spalovny průmyslových odpadů
- recyklační linky na třídění odpadu ve spalovnách
- zařízení na termickou likvidaci exhalací
- odpařovací stanice pro zahušťování odpadních látek (lihovarnické výpary, zasolené vody)
- absorpční kolony a okruhy
2) POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL A FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL:
- kompletní dodávky průmyslových lihovarů
- lihovary pro výrobu jemného a bezvodého lihu
- průmyslové pivovary a minipivovary
- závody na výrobu bioetanolu
- odpařovací stanice a krystalizátory pro zahušťování potravinářských produktů
- okruhy měření a regulace (řízení kvasných procesů, kondenzace aj.)
3) CHEMICKÝ A PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL:
- kolony pro chemický průmysl
- kombinované olejoplynové hořáky
- plynové hořáky s nízkou tvorbou Nox
- plynové hořáky s plochým plamenem
- hořáky na nízkovýhřevná paliva
- olejoplynové hořáky pro chemický průmysl
- spalovací hořáky pro petrochemický průmysl
- spalovací hořáky pro průmyslové pece
- plynové hořáky pro průmyslové kotle
- hořáky pro spalovny odpadů
- zkušebna spalovacích a plynových a olejových hořáků
- odpařovací stanic pro zahušťování chemických roztoků
- soubory pro destilaci
4) JADERNÝ PRŮMYSL:
- technologie zpracování kapalných i sypkých radioaktivních odpadů
- šnekové podavače popílku
- dekantační zařízení sorbentů
- standardní i atypická zařízení pro jadernou energetiku (např. nádoby, odparky, kolony, hořáky aj.)
- tlakové nádoby a nádrže
- výroba tlakových nádob na zakázku
Služby:
- projekční činnost
- poloprovozní technologické zkoušky

Lokalita  VUCHZ, a.s.

Další adresy

Návštěvní adresa Křižíkova 2697/70 612 00 Brno Česká republika
Sídlo firmy Křižíkova 2697/70 612 00 Brno Česká republika

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  VUCHZ, a.s.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (39)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Remediation activities and other waste management services (39)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení (253)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers (253)

NACE CZ (CZ 2008) : Odstraňování odpadů (382)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Waste treatment and disposal (382)

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Remediation activities and other waste management services (390)

NACE CZ (CZ 2008) : Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství (711)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (711)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení (2530)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers (2530)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j n (2829)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. (2829)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba ostatních strojů pro speciální účely j n (2899)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other special-purpose machinery n.e.c. (2899)

NACE CZ (CZ 2008) : Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných (3821)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Treatment and disposal of non-hazardous waste (3821)

NACE CZ (CZ 2008) : Odstraňování nebezpečných odpadů (3822)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Treatment and disposal of hazardous waste (3822)

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)

NACE CZ (CZ 2008) : Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou (4643)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Wholesale of electrical household appliances (4643)

NACE CZ (CZ 2008) : Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami (4674)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies (4674)

NACE CZ (CZ 2008) : Inženýrské činnosti a související technické poradenství (7112)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Engineering activities and related technical consultancy (7112)

NACE CZ (CZ 2008) : Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie (7211)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Research and experimental development on biotechnology (7211)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers (2513)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other general-purpose machinery (2819)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other special-purpose machinery (2829)

ISIC 4 (WORLD) : Treatment and disposal of non-hazardous waste (3821)

ISIC 4 (WORLD) : Treatment and disposal of hazardous waste (3822)

ISIC 4 (WORLD) : Wholesale of other household goods (4649)

ISIC 4 (WORLD) : Wholesale of construction materials, hardware, plumbing and heating equipment and supplies (4663)

ISIC 4 (WORLD) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)

ISIC 4 (WORLD) : Research and experimental development on natural sciences and engineering (7210)

Pokračování klasifikace Kompass

Naše služby pro rozvoj vašeho podnikání

DIRECT MARKETING

Nabídneme váš produkt potenciálním zákazníkům kdekoliv ve světě. Oslovíme vhodné firmy a představíme jim váš produkt.