Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín
Česká republika

Zajímají vás firmy jako je tato?

Info o firmě Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Činnost

Voda, její úprava a rozvod; odstraňování odpadních vod a jejich čištění

Základní informace

Certifikáty

  • Typ:

    ČSN EN ISO 9001: 2009

Klíčové ukazatele Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Zaměstnanci

Vedení Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Činnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) :
Shromažďování, úprava a rozvod vody (36)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Water collection, treatment and supply (36)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti související s odpadními vodami (37)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Sewerage (37)
NACE CZ (CZ 2008) :
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití (38)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery (38)
NACE CZ (CZ 2008) :
Sanace a jiné činnosti související s odpady (39)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Remediation activities and other waste management services (39)
NACE CZ (CZ 2008) :
Specializované stavební činnosti (43)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Specialised construction activities (43)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti v oblasti nemovitostí (68)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Real estate activities (68)
NACE CZ (CZ 2008) :
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení (331)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Repair of fabricated metal products, machinery and equipment (331)
NACE CZ (CZ 2008) :
Shromažďování, úprava a rozvod vody (360)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Water collection, treatment and supply (360)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti související s odpadními vodami (370)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Sewerage (370)
NACE CZ (CZ 2008) :
Shromažďování a sběr odpadů (381)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Waste collection (381)
NACE CZ (CZ 2008) :
Odstraňování odpadů (382)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Waste treatment and disposal (382)
NACE CZ (CZ 2008) :
Úprava odpadů k dalšímu využití (383)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Materials recovery (383)
NACE CZ (CZ 2008) :
Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Remediation activities and other waste management services (390)
NACE CZ (CZ 2008) :
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství (711)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Architectural and engineering activities and related technical consultancy (711)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní vzdělávání (855)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other education (855)
NACE CZ (CZ 2008) :
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (952)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Repair of personal and household goods (952)
NACE CZ (CZ 2008) :
Shromažďování, úprava a rozvod vody (360)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti související s odpadními vodami (370)
NACE CZ (CZ 2008) :
Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných (3811)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Collection of non-hazardous waste (3811)
NACE CZ (CZ 2008) :
Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů (3812)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Collection of hazardous waste (3812)
NACE CZ (CZ 2008) :
Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných (3821)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Treatment and disposal of non-hazardous waste (3821)
NACE CZ (CZ 2008) :
Odstraňování nebezpečných odpadů (3822)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Treatment and disposal of hazardous waste (3822)
NACE CZ (CZ 2008) :
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení (3832)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Recovery of sorted materials (3832)
NACE CZ (CZ 2008) :
Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)
NACE CZ (CZ 2008) :
Technické zkoušky a analýzy (7120)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Technical testing and analysis (7120)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní úklidové činnosti (8129)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other cleaning activities (8129)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba ostatních elektrických zařízení (2790)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of other electrical equipment (2790)
NACE CZ (CZ 2008) :
Instalace průmyslových strojů a zařízení (3320)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Installation of industrial machinery and equipment (3320)
NACE CZ (CZ 2008) :
Shromažďování, úprava a rozvod vody (3600)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Water collection, treatment and supply (3600)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti související s odpadními vodami (3700)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Sewerage (3700)
NACE CZ (CZ 2008) :
Silniční nákladní doprava (4941)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Freight transport by road (4941)
NACE CZ (CZ 2008) :
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství (6920)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (6920)
ISIC 4 (WORLD) :
Collection of non-hazardous waste (3811)
ISIC 4 (WORLD) :
Collection of hazardous waste (3812)
ISIC 4 (WORLD) :
Treatment and disposal of non-hazardous waste (3821)
ISIC 4 (WORLD) :
Treatment and disposal of hazardous waste (3822)
ISIC 4 (WORLD) :
Materials recovery (3830)
ISIC 4 (WORLD) :
Technical testing and analysis (7120)
ISIC 4 (WORLD) :
Other building and industrial cleaning activities (8129)
ISIC 4 (WORLD) :
Manufacture of other electrical equipment (2790)
ISIC 4 (WORLD) :
Installation of industrial machinery and equipment (3320)
ISIC 4 (WORLD) :
Water collection, treatment and supply (3600)
ISIC 4 (WORLD) :
Sewerage (3700)
ISIC 4 (WORLD) :
Freight transport by road (4923)
ISIC 4 (WORLD) :
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (6920)

Mohlo by vás také zajímat

Mohlo by vás také zajímat:

Kompass umožňuje