Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

Poslední aktualizace:

Kontakt Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

Křižíkova 2393
415 01 Teplice

Česká republika

Základní data Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Výstavba silnic a dálnic (4211)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ010154

Činnost Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

Vodohospodářská díla.
Dopravní stavby - výstavba a opravy silnic a dálnic.
Trhací práce a demolice.
Výstavba a rekonstrukce silnic, dálnic a mostů, opravy místních komunikací, výstavby okružních křižovatek, chodníků, parkovišť a související práce. Výstavba a rekonstrukce vodovodů, kanalizací, plynovodů, parovodů a čistíren odpadních vod.
Inženýrské sítě, dopravní stavby, ekologické stavby, protlaky a štoly, průmyslové a inženýrské stavby, speciální práce, výroba betonových prefabrikátů, výroba asfaltových směsí, vodní díla.

Lokalita  Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

Další adresy

Návštěvní adresa Křižíkova 2393 415 01 Teplice Česká republika
Sídlo firmy Křižíkova 2393 415 01 Teplice Česká republika

Základní informace  Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

Certifikáty

Typ: ČSN EN ISO 14001: 2016
Typ: ČSN EN ISO 9001: 2016
Typ: ISO 45001: 2018
Typ: Czech Made
Typ: Certifikát na svařování plastových potrubí velkých průměrů (ČIA)

Vedení Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

Stáhnout seznam manažerů

Majetková struktura  Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

Důvěřují nám

Hledáte nové firemní zákazníky?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Klíčové ukazatele  Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

Činnost  Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba silnic a dálnic (4211)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of roads and motorways (4211)

NACE CZ (CZ 2008) : Demolice (4311)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Demolition (4311)

NACE CZ (CZ 2008) : Příprava staveniště (4312)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Site preparation (4312)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba mostů a tunelů (4213)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of bridges and tunnels (4213)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba vodních děl (4291)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of water projects (4291)

NACE CZ (CZ 2008) : Silniční nákladní doprava (4941)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Freight transport by road (4941)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of roads and railways (4210)

ISIC 4 (WORLD) : Demolition (4311)

ISIC 4 (WORLD) : Site preparation (4312)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of other civil engineering projects (4290)

ISIC 4 (WORLD) : Freight transport by road (4923)

Mohlo by vás také zajímat: