VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava

Poslední aktualizace:

Kontakt VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava

Žižkova 93
586 29 Jihlava

Česká republika

Základní data VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Centrála Link
Rok založení
Činnost (CZ08) Shromažďování, úprava a rozvod vody (36)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ003104

Činnost VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Jihlava poskytuje služby převážně na území okresu Jihlava pro Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na základě smlouvy o nájmu a provozu vodovodů a kanalizací a dále pro Městys Stonařov na základě koncesní smlouvy. Prostřednictvím těchto smluv zajišťuje komplexní provozování úpraven vod, vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod apod. Dále má uzavřené smlouvy s dalšími 19-ti obcemi okresu Jihlava na poskytování služeb v oblasti provozování vodovodů a kanalizací.

Lokalita  VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava

Další adresy

Návštěvní adresa Žižkova 93 586 29 Jihlava Česká republika
Sídlo firmy Soběšická 820/156 638 00 Brno Česká republika

Základní informace  VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava

Vedení VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava Stáhnout seznam manažerů

Majetková struktura  VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Klíčové ukazatele  VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava

Činnost  VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Shromažďování, úprava a rozvod vody (36)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Water collection, treatment and supply (36)

NACE CZ (CZ 2008) : Činnosti související s odpadními vodami (37)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Sewerage (37)

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (39)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Remediation activities and other waste management services (39)

NACE CZ (CZ 2008) : Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení (331)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Repair of fabricated metal products, machinery and equipment (331)

NACE CZ (CZ 2008) : Shromažďování, úprava a rozvod vody (360)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Water collection, treatment and supply (360)

NACE CZ (CZ 2008) : Činnosti související s odpadními vodami (370)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Sewerage (370)

NACE CZ (CZ 2008) : Shromažďování a sběr odpadů (381)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Waste collection (381)

NACE CZ (CZ 2008) : Odstraňování odpadů (382)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Waste treatment and disposal (382)

NACE CZ (CZ 2008) : Úprava odpadů k dalšímu využití (383)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Materials recovery (383)

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Remediation activities and other waste management services (390)

NACE CZ (CZ 2008) : Shromažďování, úprava a rozvod vody (360)

NACE CZ (CZ 2008) : Činnosti související s odpadními vodami (370)

NACE CZ (CZ 2008) : Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných (3811)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Collection of non-hazardous waste (3811)

NACE CZ (CZ 2008) : Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů (3812)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Collection of hazardous waste (3812)

NACE CZ (CZ 2008) : Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných (3821)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Treatment and disposal of non-hazardous waste (3821)

NACE CZ (CZ 2008) : Odstraňování nebezpečných odpadů (3822)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Treatment and disposal of hazardous waste (3822)

NACE CZ (CZ 2008) : Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení (3832)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Recovery of sorted materials (3832)

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní úklidové činnosti (8129)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other cleaning activities (8129)

ISIC 4 (WORLD) : Collection of non-hazardous waste (3811)

ISIC 4 (WORLD) : Collection of hazardous waste (3812)

ISIC 4 (WORLD) : Treatment and disposal of non-hazardous waste (3821)

ISIC 4 (WORLD) : Treatment and disposal of hazardous waste (3822)

ISIC 4 (WORLD) : Materials recovery (3830)

ISIC 4 (WORLD) : Other building and industrial cleaning activities (8129)

Naše služby pro rozvoj vašeho podnikání

ZVIDITELNĚNÍ

Zviditelněte vaše produkty. Zařaďte se mezi přední dodavatele z vašeho oboru. Vyberte si sami země, ve kterých chcete získat nové zákazníky.