VIA-REK, a.s.

Poslední aktualizace:

Kontakt VIA-REK, a.s.

Ol. Blažka 145
679 02 Rájec - Jestřebí

Česká republika

Základní data VIA-REK, a.s.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Výroba ostatních chemických výrobků (205)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ023824

Činnost VIA-REK, a.s.

Výroba a prodej:
- chemické čisticí prostředky
- bazénová chemie
- výroba chemikálií
Obchodní činnost:
- technické chemikálie
- průmyslové chemikálie
- organické a anorganické chemikálie, detergenty
- hořlaviny, jedy
- chemikálie pro potravinářství
- hnojiva, krmiva
- hnojiva dusíkatá, NPK
- řepka, řepkové oleje (řepkový olej)
- methylester (FAME)
- biopaliva
- metanol
- aceton
- aktivní uhlí
- Alkony
- Bentonit
- cyklohexan
- čpavek
- čpavková voda
- disiřičitan draselný
- disiřičitan sodný
- duvilax BD20
- duvilax BD50
- dithioničitan sodný
- dusičnan sodný
- dusitan sodný
- dusičnan draselný
- formaldehyd
- fosforečnan sodný
- glycerin
- hexan
- hexametafosforečnan sodný
- hydrogensiřičitan sodný tekutý
- hydrogenuhličitan sodný
- hydroxid draselný pevný
- hydroxid draselný tekutý
- hydroxid sodný šupiny
- hydroxid sodný perly
- hydroxid sodný tekutý
- chlorid amonný
- chlorid draselný
- chlorid sodný
- chlorid vápenatý prášek
- chlorid vápenatý tekutý
- chlorid železitý
- chlornan sodný technický
- chlornan sodný pro úpravu pitné vody
- chlorové vápno
- izopropylalkohol
- kyselina amidosulfonová
- kyselina citronová E330 monohydrát
- kyselina dusičná 50%
- kyselina dusičná 60%
- kyselina fosforečná 75% termická
- kyselina fosforečná 28%
- kyselina chlorovodíková
- kyselina chlorovodíková čistá
- kyselina mravenčí
- kyselina octová
- kyselina sírová 66Bé
- kyselina sírová akumulátorová
- kyselina sorbová
- kyselina štavelová
- líh technický
- manganistan draselný
- metanol
- močovina
- perchlorethylen
- peroxid vodíku 10%
- peroxid vodíku 35%
- persteril 36%
- pyrosiřičitan draselný
- síran železitý
- síran hlinitý pevný
- síran hlinitý tekutý
- síran hlinitodraselný
- síran měďnatý pentahydrát
- síran železnatý
- siřičitan sodný
- sokoflok
- solventní nafta
- sůl průmyslová
- sůl tabletová
- sůl vakuová
- sůl jedlá
- terpentýnový olej
- toluen
- uhličitan sodný kalcinovaný
- vápenný hydrát
- vapex A
- vodní sklo
- xylen
- síra
- destilovaná voda
- desintr
- chemavan
- odrezovač T (bezoplachový)
Společnost disponuje vlastními skladovacími, dopravními a stáčecími prostředky.
Prodej chemikálií
Prodávané chemikálie: aceton, Alkon A speciál, Alkon K 10, Alkon K 11, Alkon K 12, Alkon L 32, Alkon S speciál, Alkon T 12 S, Alkon Z 4, bentonit - SABENIL 65, bentonit mletý BA-03, cyklohexan, čpavková voda min. 24%, destilovaná voda, dithioničitan sodný, dusičnan draselný, dusičnan sodný, dusitan sodný, Duvilax B, Duvilax BD20, Duvilax BD50, Duvilax LS50, technický formaldehyd, fosforečnan sodný, glycerin 99,7%, hexametafosforečnan sodný, hydrogensiřičitan sodný tekutý 40%, krmný hydrogenuhličitan sodný, potravinářský hydrogenuhličitan sodný, Hydrosol Hexane, hydroxid draselný šupinkový, hydroxid sodný perly, hydroxid sodný šupiny, hydroxid sodný tekutý 30%, hydroxid sodný tekutý 50%, chlorid amonný technický prášek, chlorid draselný, chlorid sodný - jedlý zrnitost 3, průmyslový chlorid sodný, vakuový chlorid sodný, tabletovaný chlorid sodný, chlorid vápenatý technický prášek, potravinářský chlorid vápenatý tekutý, technický chlorid vápenatý tekutý, chlorid železitý 40%, chlornan sodný na úpravu pitné vody, technický chlornan sodný, chlorové vápno stabilizované, isopropylalkohol, isopropylalkohol A - rektifikovaný, kyselina amidosulfonová, kyselina citronová monohydrát E330, kyselina dusičná, kyselina fosforečná termická 75%, kyselina fosforečná 28%, kyselina chlorovodíková (solná) - čistá, kyselina chlorovodíková (solná) - technická, kyselina mravenčí 85%, kyselina octová, kyselina sírová akumulátorová 38%, kyselina sírová chemicky čistá, kyselina sírová 50%, kyselina sírová 66 Bé 96%, kyselina sorbová, kyselina šťavelová, líh kvasný obecně denaturovaný 1B, manganistan draselný, metanol (methylalkohol), methylester řepkového oleje, technická močovina, monoethylenglykol, perchloretylen, peroxid vodíku 35%, potravinářský peroxid vodíku 35% potravinářský, Persteril 36%, pyrosiřičitan draselný, pyrosiřičitan sodný, řepkový olej, granulovaná síra, mletá síra, síran hlinitodraselný, síran hlinitý, tekutý síran hlinitý, síran měďnatý (modrá skalice), síran sodný kalcinovaný, síran železitý (prefloc), síran železnatý (zelená skalice), siřičitan sodný bezvodý, Sokofloc 20, Sokofloc 26, solanka R, solventní nafta II, terpentýnový olej, toluen, uhličitan sodný kalcinovaný, vápenný hydrát CL90-S, Vapex A, VIATESOL - A, vodní sklo sodné 36/38, vodní sko sodné 48/50, xylen.

Lokalita  VIA-REK, a.s.

Další adresy

Návštěvní adresa Ol. Blažka 145 679 02 Rájec - Jestřebí Česká republika
Sídlo firmy Ol. Blažka 145 679 02 Rájec - Jestřebí Česká republika

Základní informace  VIA-REK, a.s.

Certifikáty

Typ: ISO 9001: 2015

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  VIA-REK, a.s.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba ostatních chemických výrobků (205)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other chemical products (205)

NACE CZ (CZ 2008) : Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením (465)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Wholesale of information and communication equipment (465)

NACE CZ (CZ 2008) : Nespecializovaný velkoobchod (469)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Non-specialised wholesale trade (469)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba olejů a tuků (1041)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of oils and fats (1041)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba škrobárenských výrobků (1062)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of starches and starch products (1062)

NACE CZ (CZ 2008) : Destilace, rektifikace a míchání lihovin (1101)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Distilling, rectifying and blending of spirits (1101)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba rafinovaných ropných produktů (1920)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of refined petroleum products (1920)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba jiných základních organických chemických látek (2014)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other organic basic chemicals (2014)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin (2015)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of fertilisers and nitrogen compounds (2015)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků (2020)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of pesticides and other agrochemical products (2020)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků (2041)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations (2041)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba ostatních chemických výrobků j n (2059)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other chemical products n.e.c. (2059)

NACE CZ (CZ 2008) : Velkoobchod s chemickými výrobky (4675)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Wholesale of chemical products (4675)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of vegetable and animal oils and fats (1040)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of starches and starch products (1062)

ISIC 4 (WORLD) : Distilling, rectifying and blending of spirits (1101)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of refined petroleum products (1920)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of basic chemicals (2011)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds (2012)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of pesticides and other agrochemical products (2021)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations (2023)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other chemical products n.e.c. (2029)

ISIC 4 (WORLD) : Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c. (4669)

Pokračování klasifikace Kompass

Mohlo by vás také zajímat: