UNREAL S s.r.o.

Poslední aktualizace:

Kontakt UNREAL S s.r.o.

Kuštova 637
269 01 Rakovnik

Česká republika

Základní data UNREAL S s.r.o.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství (711)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ030098

Činnost UNREAL S s.r.o.

Průmyslová automatizace:
- vývoj a stavba jednoúčelových strojů
- úpravy stávajících jednoúčelových strojů
- integrace řídícího systému do informačního systému společnosti
- přechod na nový řídící systém
Výrobní proces:
- návrhy a konstrukce operátorských pracovišť
- úpravy stávajících operátorských pracovišť s ohledem na ergonomii, tok materiálu a výrobků
- návrhy a konstrukce výrobních přípravků a nástrojů
- úpravy stávajících výrobních přípravků a nástrojů
SMT:
- návrhy výrobní technologie dle typu výrobků, požadovaného výkonu a charakteru výroby
- návrhy a konstrukce lakovacích, dělících a testovacích zařízení (jehlová pole, konektory), držáků stěrek a potiskových hlav
Výrobní prostory:
- návrhy layoutu výrobních procesů
- návrhy a instalace rozvodů elektřiny, vzduchu, technických plynů a datových kabelů
- návrhy, vyzbrojení a instalace rozvaděčových a rackových skříní
- návrhy a instalace vzduchotechniky, práce ve výškách
Stěhování:
- vykládka a vybalení strojů, likvidace odpadů
- přesunutí strojů do haly, instalace a připojení na stávající rozvody
- stěhování kompletního vybavení výrobních hal
Nástrojárna:
- sériová i kusová výroba dílů na pracovišti CNC obrábění
- sériová i kusová výroba dílů na pracovišti manuálního obrábění
- povrchová úprava dílů (černění, eloxování)
Servisní služby a poradenství.

Lokalita  UNREAL S s.r.o.

Základní informace  UNREAL S s.r.o.

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  UNREAL S s.r.o.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství (711)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (711)

NACE CZ (CZ 2008) : Inženýrské činnosti a související technické poradenství (7112)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Engineering activities and related technical consultancy (7112)

ISIC 4 (WORLD) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)