UNISOF ES, spol. s r.o.

Maršovice 96
468 01 Jablonec nad Nisou 8
Česká republika

Zajímají vás firmy jako je tato?

Info o firmě UNISOF ES, spol. s r.o.

Činnost

- izolace staveb
- bazény a výrobky z plastů
- bentonitová rohož
Služby:
- dodávka a montáž těsnících izolačních materiálů - plastových folií na bázi HDPE, LDPE, VLDPE, VFPE
a veškeré modifikace PVC
- izolace staveb proti radonu, vlhkosti a tlakové vodě
- bariéry proti průniku ropných látek či chemikálií do půdního podloží
- těsnění průmyslových a zemědělských staveb, skladů PHM a nebezpečných látek
- těsnící systémy skládek odpadů, dočasných deponií, dekontaminačních ploch
- těsnění při sanacích a rekultivacích starých ekologických zátěží
- zelené střechy
- těsnění kořenových ČOV a průmyslových jímek
- výroba plastových rodinných bazénů ze svařovaného PP
- výroba septiků, půdních filtrů, jímek, nádrží apod. z PP či HDPE
- izolace zahradních jezírek a rybníků
- konzervace a obalová technika pro vojenské i civilní účely

Základní informace

Certifikáty

  • Typ:

    ČSN EN ISO 9001: 2001

Klíčové ukazatele UNISOF ES, spol. s r.o.

Zaměstnanci

Vedení UNISOF ES, spol. s r.o.

Činnost UNISOF ES, spol. s r.o.

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) :
Podpůrné činnosti pro podnikání j n (829)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Business support service activities n.e.c. (829)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba plastových výrobků pro stavebnictví (2223)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of builders’ ware of plastic (2223)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výstavba bytových a nebytových budov (4120)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Construction of residential and non-residential buildings (4120)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní stavební instalace (4329)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other construction installation (4329)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní specializované stavební činnosti j n (4399)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other specialised construction activities n.e.c. (4399)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba ostatních plastových výrobků (2229)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of other plastic products (2229)
NACE CZ (CZ 2008) :
Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách (4711)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (4711)
NACE CZ (CZ 2008) :
Balicí činnosti (8292)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Packaging activities (8292)
ISIC 4 (WORLD) :
Manufacture of plastics products (2220)
ISIC 4 (WORLD) :
Construction of buildings (4100)
ISIC 4 (WORLD) :
Other construction installation (4329)
ISIC 4 (WORLD) :
Other specialized construction activities (4390)
ISIC 4 (WORLD) :
Retail sale in non-specialized stores with food, beverages or tobacco predominating (4711)
ISIC 4 (WORLD) :
Packaging activities (8292)

Mohlo by vás také zajímat