UNIS, a.s.

Poslední aktualizace:

Kontakt UNIS, a.s.

Jundrovská 1035/33
624 00 Brno

Česká republika

Základní data UNIS, a.s.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Výroba počítačů a periferních zařízení (262)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ001062

Činnost UNIS, a.s.

Dodávky investičních celků v oblasti zpracování ropy. Návrh a realizace kompletních systémů řízení podniků od automatizace technologických procesů až po ekonomické řízení (energetika, petrochemický a chemický průmysl, řízení teplárenských kotlů, turbín a energetických bloků, řízení sklářských technologií a výroby stavebních hmot).
Systém řízení software je certifikován podle TickIT. Systém řízení jakosti je certifikován ISO 9001. Pozáruční a záruční servis, poradenství.
Zkušební laboratoř VTP UNIS zajišťuje provádění akreditovaných zkoušek dle postupů uvedených v příloze osvědčení o akreditaci v oblastech:
- elektromagnetická kompatibility (EMC)
- zkoušky vibracemi a rázy
- klimatické zkoušky (teplota, vlhkost)
Dále zajišťujeme:
- provedení zkoušek HALT/HASS/HASA
- provedení návrhu a výroby mechanických dílů a konstrukcí

Lokalita  UNIS, a.s.

Další adresy

Návštěvní adresa Jundrovská 1035/33 624 00 Brno Česká republika
Sídlo firmy Jundrovská 1035/33 624 00 Brno Česká republika

Základní informace  UNIS, a.s.

Certifikáty

Typ: Licence Generální Projektant pro oblast Běloruska
Typ: TIC KIT
Typ: Zahraniční certifikát pro projekci a dodávky systémů požárního zabezpečení, pro vývoj, projektování, výrobu leteckých přístrojů
Typ: Licence Generální Dodavatel pro oblast Běloruska
Typ: Licence Generální Projektant pro oblast Ruska
Typ: SCHEMA
Typ: ISO/IEC 20000-1: 2005
Typ: ISO 9001: 2015
Typ: Licence Generální Dodavatel pro oblast Ruska
Typ: ISO/IEC 27001: 2005

Majetková struktura  UNIS, a.s.

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  UNIS, a.s.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba počítačů a periferních zařízení (262)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of computers and peripheral equipment (262)

NACE CZ (CZ 2008) : Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství (711)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (711)

NACE CZ (CZ 2008) : Specializované návrhářské činnosti (741)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Specialised design activities (741)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní činnosti související se zdravotní péčí (869)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other human health activities (869)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba počítačů a periferních zařízení (2620)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of computers and peripheral equipment (2620)

NACE CZ (CZ 2008) : Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením (4669)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Wholesale of other machinery and equipment (4669)

NACE CZ (CZ 2008) : Vydávání počítačových her (5821)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Publishing of computer games (5821)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní vydávání softwaru (5829)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other software publishing (5829)

NACE CZ (CZ 2008) : Programování (6201)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Computer programming activities (6201)

NACE CZ (CZ 2008) : Inženýrské činnosti a související technické poradenství (7112)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Engineering activities and related technical consultancy (7112)

NACE CZ (CZ 2008) : Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie (7211)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Research and experimental development on biotechnology (7211)

NACE CZ (CZ 2008) : Specializované návrhářské činnosti (7410)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Specialised design activities (7410)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní činnosti související se zdravotní péčí (8690)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other human health activities (8690)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of computers and peripheral equipment (2620)

ISIC 4 (WORLD) : Wholesale of other machinery and equipment (4659)

ISIC 4 (WORLD) : Software publishing (5820)

ISIC 4 (WORLD) : Computer programming activities (6201)

ISIC 4 (WORLD) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)

ISIC 4 (WORLD) : Research and experimental development on natural sciences and engineering (7210)

ISIC 4 (WORLD) : Specialized design activities (7410)

ISIC 4 (WORLD) : Other human health activities (8690)