TK PLUS s.r.o.

Za Kosteleckou 4161/49
796 40 Prostějov
Česká republika

Zajímají vás firmy jako je tato?

Info o firmě TK PLUS s.r.o.

Činnost

Sportovně-marketingová agentura (tenis, sportovní a společenské akce)

Základní informace

Klíčové ukazatele TK PLUS s.r.o.

Zaměstnanci

Činnost TK PLUS s.r.o.

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j n (8299)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other business support service activities n.e.c. (8299)
NACE CZ (CZ 2008) :
Scénická umění (9001)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Performing arts (9001)
NACE CZ (CZ 2008) :
Podpůrné činnosti pro scénická umění (9002)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Support activities to performing arts (9002)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti sportovních klubů (9312)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Activities of sports clubs (9312)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní sportovní činnosti (9319)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other sports activities (9319)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j n (9329)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other amusement and recreation activities (9329)
ISIC 4 (WORLD) :
Other business support service activities n.e.c. (8299)
ISIC 4 (WORLD) :
Creative, arts and entertainment activities (9000)
ISIC 4 (WORLD) :
Activities of sports clubs (9312)
ISIC 4 (WORLD) :
Other sports activities (9319)
ISIC 4 (WORLD) :
Other amusement and recreation activities n.e.c. (9329)

Mohlo by vás také zajímat