Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800/5
140 59 Praha 4
Česká republika

Zajímají vás firmy jako je tato?

Info o firmě Thomayerova nemocnice

Činnost

Thomayerova nemocnice poskytuje komplexní lékařskou a ošetřovatelskou péči. Pacientům je poskytována potřebná základní, specializovaná a zvlášť specializovaná léčebná a diagnostická péče, a rovněž ambulantní služby. TN provádí základní a klinický výzkum, zavádění a ověřování nových metod, podílí se na klinickém hodnocení léčiv a ověřování prostředků zdravotnické techniky. 
Ošetřovatelská péče je založena na principech moderního ošetřovatelství, zejména ošetřovatelského procesu, zaměřeného na prevenci onemocnění, poradenství a výchovu pacientů.
Odborná pracoviště nemocnice jsou výukovými základnami lékařských, farmaceutických i jiných fakult a ve spolupráci s 1. LF UK a 3. LF UK se podílí na pregraduální výuce studentů lékařské fakulty na vybraných pracovištích.

Klíčové ukazatele Thomayerova nemocnice

Zaměstnanci

Vedení Thomayerova nemocnice

Činnost Thomayerova nemocnice

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) :
Ústavní zdravotní péče (861)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Hospital activities (861)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ambulantní a zubní zdravotní péče (862)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Medical and dental practice activities (862)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí (869)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other human health activities (869)
NACE CZ (CZ 2008) :
Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (871)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Residential nursing care activities (871)
NACE CZ (CZ 2008) :
Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách (872)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse (872)
NACE CZ (CZ 2008) :
Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením (873)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Residential care activities for the elderly and disabled (873)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (881)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled (881)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti (8424)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Public order and safety activities (8424)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ústavní zdravotní péče (8610)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Hospital activities (8610)
NACE CZ (CZ 2008) :
Všeobecná ambulantní zdravotní péče (8621)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
General medical practice activities (8621)
NACE CZ (CZ 2008) :
Specializovaná ambulantní zdravotní péče (8622)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Specialist medical practice activities (8622)
NACE CZ (CZ 2008) :
Zubní péče (8623)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Dental practice activities (8623)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí (8690)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other human health activities (8690)
NACE CZ (CZ 2008) :
Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (8710)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Residential nursing care activities (8710)
NACE CZ (CZ 2008) :
Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách (8720)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse (8720)
NACE CZ (CZ 2008) :
Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením (8730)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Residential care activities for the elderly and disabled (8730)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (8810)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled (8810)
NACE CZ (CZ 2008) :
Sociální služby poskytované dětem (8891)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Child day-care activities (8891)
ISIC 4 (WORLD) :
Public order and safety activities (8423)
ISIC 4 (WORLD) :
Hospital activities (8610)
ISIC 4 (WORLD) :
Medical and dental practice activities (8620)
ISIC 4 (WORLD) :
Other human health activities (8690)
ISIC 4 (WORLD) :
Residential nursing care facilities (8710)
ISIC 4 (WORLD) :
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse (8720)
ISIC 4 (WORLD) :
Residential care activities for the elderly and disabled (8730)
ISIC 4 (WORLD) :
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled (8810)
ISIC 4 (WORLD) :
Other social work activities without accommodation (8890)

Mohlo by vás také zajímat