TEMPUS New Technology s.r.o.

Poslední aktualizace:

Kontakt TEMPUS New Technology s.r.o.

Revoluční 1403/28
110 00 Praha 1

Česká republika

Základní data TEMPUS New Technology s.r.o.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Ostatní vydávání softwaru (5829)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZNKC00033876

Činnost TEMPUS New Technology s.r.o.

Real Estate - integrační platforma TEMPUS je určená pro kontrolu procesů výstavby realitních projektů z úrovně developera.  Je založena na širokém sdílení informací o výstavbě mezi investorem, dodavateli, projektanty,  architektem, projektovým managerem, cost managerem a  technickými dozory.

Construction Management - TEMPUS pro Construction Management je platforma pro řízení, koordinaci a kontrolu více dodavatelů na stavbě. Prostřednictvím obchodních balíků lze tendrovat jednotlivé dodavatele, schvalovat jejich platnou realizační dokumentaci, použité materiály a technologie, provádět fyzickou kontrolu kvality jejich prací, přejímek
a zakrývaných částí stavby.

Project Management - Project Management je forma řízení stavebního projektu s jedním generálním dodavatelem na stavbě. Platforma TEMPUS je v tomto případě zaměřena především na průběžnou kontrolu kvality prací, evidenci přejímek, schvalování a připomínkování realizační dokumentace dodavatele a komunikaci s generálním dodavatelem ve věci změn, klientských požadavků a na kontrolu fakturace dodavatele.

Facility Management - TEMPUS platforma nabízí v oblasti Facility široké možnosti využití, jedná se zejména o evidenci záznamů v terénu pro preventivní a nahodilou údržbu, provádění revizí a kontrol spotřebičů. TEMPUS platforma využívá komunikace prostřednictvím čárových kódů a QR kódů k identifikaci technologie a místností.

Dopravní Infrastruktura - Integrační platforma TEMPUS je stále více využívána pro kontrolu dopravních staveb.  Mobilní aplikace TEMPUS Touch podporují práci v terénu v oblasti přejímek, technických prohlídek, řešení nesouladů, potvrzování výsledků zkoušek a geodetických zaměření, práci s dokumentací v terénu.

Infrastruktura Měst - TEMPUS dlouhodobě působí v oblasti údržby infrastruktury měst. Je orientován na městské společnosti a privátní firmy,s zajišťující údržbu městského majetku.  Pro tyto účely je TEMPUS vybaven sadou komponent pro integraci s geografickými informačními systémy a agendovými systémy měst. Technologie mobilních aplikaci TEMPUS Touch obsahuje řadu standardizovaných formulářů pro jednotlivé agendy. Jedná se například o komunikace měst, veřejné osvětlení, mobiliář měst, sportoviště, dětská hřiště a další.

Lokalita  TEMPUS New Technology s.r.o.

Další adresy

Návštěvní adresa Revoluční 1403/28 110 00 Praha 1 Česká republika
Sídlo firmy Revoluční 1403/28 110 00 Praha 1 Česká republika

Vedení TEMPUS New Technology s.r.o. Stáhnout seznam manažerů

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  TEMPUS New Technology s.r.o.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní vydávání softwaru (5829)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other software publishing (5829)

NACE CZ (CZ 2008) : Činnosti v oblasti informačních technologií (620)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Computer programming, consultancy and related activities (620)

ISIC 4 (WORLD) : Software publishing (5820)