+ 5 roky

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Prosecká 811/76a
190 00 Praha 9
Česká republika

Info o firmě Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Činnost

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZÚS Praha, s.p.), je největší zkušební a certifikační organizací v České republice v oblasti posuzování shody stavebních výrobků, mezinárodně uznávaný poskytovatel komplexních služeb v této i jiných oblastech, významný partner výrobců, dovozců, projektantů a realizátorů staveb, veřejné správy, výzkumné a vývojové sféry, člen řady národních i mezinárodních organizací, aktivní účastník procesu tvorby technických předpisů a norem.
TZÚS Praha, s.p. je:
 • oprávněn k posuzování shody jako autorizovaná osoba, notifikovaná osoba, oznámený subjekt a subjekt pro technické posuzování (TAB - tvorba EAD a vydávání ETA)
 • akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., pro činnosti
  • ​certifikačního orgánu na výrobky, certifikaci systémů managementu, certifikaci kvalifikace stavebních dodavatelů, ověřování emisí skleníkových plynů
  • zkušebních a kalibračních laboratoří
  • inspekčního orgánu 
 • autorizován pro ověřování stanovených měřidel (autorizované metrologické středisko)
 • znaleckým ústavem v oboru stavebnictví oprávněným Ministerstvem spravedlnosti
TZÚS Praha, s.p., poskytuje zejména tyto služby:
 • zkoušky, posuzování shody a certifikace
  • stavebních výrobků pro označení CE a v národním systému ČR, certifikace pro značku Osvědčeno pro stavbu​​
  • provozní a technické propojenosti evropského železničního systému
  • výtahů, hraček, vybavení dětských hřišť, nábytku
  • emisí hluku
 • ​certifikace systémů managementu (QMS, EMS, EnMS, SMBOZP)
 • měření fyzikálních faktorů (hluk, celková prašnost, denní a umělé světlení)
 • zkoušky analytické chemie a obsahu nebezpečných látek
 • inspekce výroby a dodávání betonu, výtahů a umělých lezeckých stěn
 • ověřování stanovených měřidel a kalibrační služby
 • ověřování environmentálního prohlášení o produktu - EPD
 • energetické štítky budov, energetické audity
 • hodnocení komplexní kvality budov v systému SBToolCZ
 • osvědčování odborné způsobilosti realizátorů ETICS, osvědčování odborné způsobilosti k návrhu a provádění abudování oken a vnějších dveří do stavby podle ČSN 74 6077
 • služby Obchodního zastoupení v Moskvě s působností pro RF, státy celní unie a SNS a služby pro obchod s  dalšími zeměmi mimo EU
 • zastoupení a certifikované servisní centrum výrobků značky PROCEQ SA, Švýcarsko
Služby jsou poskytovány prostřednictvím sítě poboček v Brně, Českých Budějovicích, Ostravě, Plzni, Praze, Předměřicích nad Labem, Teplicích a odštěpným závodem - Zkušebním ústavem lehkého průmyslu v Českých Budějovicích.

Portfolio služeb TZÚS Praha, s.p., doplňují služby dceřiných společností QUALIFORM, a.s., a PAVUS, a.s., spolupracujících ve sdružení TZÚS GROUP ( www.tzusgroup.cz).

Základní informace

Rok založení 1990
00015679
Základní jmění 276 119 537 CZK
Centrála / pobočka Centrála
DIČ CZ00015679
Web http://www.tzus.cz

Video

Banka

 • KB Praha

Produkty Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Klíčové ukazatele Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Zaměstnanci

 • Celkem ve firmě

  204 zaměstnanců

Obrat

 • 2017

  217 966 000 CZK

 • 2016

  218 105 000 CZK

 • 2015

  209 516 000 CZK

 • 2014

  199 809 000 CZK

 • 2013

  202 257 000 CZK

Vedení Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Vedení

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz

Ředitel

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.

1. zástupce ředitele

Ing. Jiří Kupšovský, MBA

2. zástupce ředitele

Paní Božena Kasalová

Personální oddělení

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Ředitelka Úseku certifikace systémů řízení a Úseku marketingu

Paní Hana Lesniaková

Účtárna

Paní Andrea Tomková

Finanční účetní

Ing. Jiřina Srbková

Ředitelka úseku řízení jakosti

Ing. Stanislava Svobodová

Asistentka ředitele

Činnost Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Činnost

 • Výrobce
 • Distributor
 • Služba

Činnost (pokr.)

 • Výrobce
 • Distributor
 • Služba

Další klasifikace

NACE Rev.2 (EU 2008) :
Architectural and engineering activities; technical testing and analysis (71)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Scientific research and development (72)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other professional, scientific and technical activities (74)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation; watches and clocks (265)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Retail sale in non-specialised stores (471)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Architectural and engineering activities and related technical consultancy (711)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Technical testing and analysis (712)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Research and experimental development on natural sciences and engineering (721)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (749)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Repair of computers and communication equipment (951)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Repair of electronic and optical equipment (3313)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Repair of electrical equipment (3314)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Repair of other equipment (3319)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Treatment and disposal of hazardous waste (3822)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other construction installation (4329)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Rental and operating of own or leased real estate (6820)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Engineering activities and related technical consultancy (7112)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Technical testing and analysis (7120)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Research and experimental development on biotechnology (7211)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other research and experimental development on natural sciences and engineering (7219)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other education n.e.c. (8559)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Repair of communication equipment (9512)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Repair of consumer electronics (9521)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Repair of household appliances and home and garden equipment (9522)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Repair of watches, clocks and jewellery (9525)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation (2651)
ISIC 4 (WORLD) :
Repair of electronic and optical equipment (3313)
ISIC 4 (WORLD) :
Repair of electrical equipment (3314)
ISIC 4 (WORLD) :
Repair of other equipment (3319)
ISIC 4 (WORLD) :
Treatment and disposal of hazardous waste (3822)
ISIC 4 (WORLD) :
Other construction installation (4329)
ISIC 4 (WORLD) :
Real estate activities with own or leased property (6810)
ISIC 4 (WORLD) :
Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)
ISIC 4 (WORLD) :
Technical testing and analysis (7120)
ISIC 4 (WORLD) :
Research and experimental development on natural sciences and engineering (7210)
ISIC 4 (WORLD) :
Other education n.e.c. (8549)
ISIC 4 (WORLD) :
Repair of communication equipment (9512)
ISIC 4 (WORLD) :
Repair of consumer electronics (9521)
ISIC 4 (WORLD) :
Repair of household appliances and home and garden equipment (9522)
ISIC 4 (WORLD) :
Repair of other personal and household goods (9529)
ISIC 4 (WORLD) :
Manufacture of measuring, testing, navigating and control equipment (2651)
ISIC 4 (WORLD) :
Repair of electronic and optical equipment (3313)
ISIC 4 (WORLD) :
Repair of electrical equipment (3314)
ISIC 4 (WORLD) :
Repair of other equipment (3319)
ISIC 4 (WORLD) :
Treatment and disposal of hazardous waste (3822)
ISIC 4 (WORLD) :
Other construction installation (4329)
ISIC 4 (WORLD) :
Real estate activities with own or leased property (6810)
ISIC 4 (WORLD) :
Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)
ISIC 4 (WORLD) :
Technical testing and analysis (7120)
ISIC 4 (WORLD) :
Research and experimental development on natural sciences and engineering (7210)
ISIC 4 (WORLD) :
Other education n.e.c. (8549)
ISIC 4 (WORLD) :
Repair of communication equipment (9512)
ISIC 4 (WORLD) :
Repair of consumer electronics (9521)
ISIC 4 (WORLD) :
Repair of household appliances and home and garden equipment (9522)
ISIC 4 (WORLD) :
Repair of other personal and household goods (9529)
ISIC 4 (WORLD) :
Manufacture of measuring, testing, navigating and control equipment (2651)
ISIC 4 (WORLD) :
Repair of electronic and optical equipment (3313)
ISIC 4 (WORLD) :
Repair of electrical equipment (3314)
ISIC 4 (WORLD) :
Repair of other equipment (3319)
ISIC 4 (WORLD) :
Treatment and disposal of hazardous waste (3822)
ISIC 4 (WORLD) :
Other construction installation (4329)
ISIC 4 (WORLD) :
Real estate activities with own or leased property (6810)
ISIC 4 (WORLD) :
Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)
ISIC 4 (WORLD) :
Technical testing and analysis (7120)
ISIC 4 (WORLD) :
Research and experimental development on natural sciences and engineering (7210)
ISIC 4 (WORLD) :
Other education n.e.c. (8549)
ISIC 4 (WORLD) :
Repair of communication equipment (9512)
ISIC 4 (WORLD) :
Repair of consumer electronics (9521)
ISIC 4 (WORLD) :
Repair of household appliances and home and garden equipment (9522)
ISIC 4 (WORLD) :
Repair of other personal and household goods (9529)
ISIC 4 (WORLD) :
Manufacture of measuring, testing, navigating and control equipment (2651)
ISIC 4 (WORLD) :
Repair of electronic and optical equipment (3313)
ISIC 4 (WORLD) :
Repair of electrical equipment (3314)
ISIC 4 (WORLD) :
Repair of other equipment (3319)
ISIC 4 (WORLD) :
Treatment and disposal of hazardous waste (3822)
ISIC 4 (WORLD) :
Other construction installation (4329)
ISIC 4 (WORLD) :
Real estate activities with own or leased property (6810)
ISIC 4 (WORLD) :
Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)
ISIC 4 (WORLD) :
Technical testing and analysis (7120)
ISIC 4 (WORLD) :
Research and experimental development on natural sciences and engineering (7210)
ISIC 4 (WORLD) :
Other education n.e.c. (8549)
ISIC 4 (WORLD) :
Repair of communication equipment (9512)
ISIC 4 (WORLD) :
Repair of consumer electronics (9521)
ISIC 4 (WORLD) :
Repair of household appliances and home and garden equipment (9522)
ISIC 4 (WORLD) :
Repair of other personal and household goods (9529)
ISIC 4 (WORLD) :
Manufacture of measuring, testing, navigating and control equipment (2651)

Video Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.