SVÚOM s.r.o.

U Měšťanského pivovaru 934/4
170 00 Praha 7
Česká republika

Zajímají vás firmy jako je tato?

Info o firmě SVÚOM s.r.o.

Činnost

Hodnocení korozního napadení kovů
Školení a rekvalifikační kurzy
Protikorozní ochrana
Hodnocení kvality povrchových úprav pro nové i stávající konstrukce
Soudně znalecký ústav
Výzkum, vývoj, poradenství
- povrchové úpravy OZO
- hodnocení kvality povrchových úprav pro nové i stávající konstrukce
- hodnocení korozního napadení kovů
- protikorozní ochrana
- akreditovaná zkušebna
- expertizní a soudně znalecká činnost
- ekologický audit (MŽP) z.č. 76/2000 Sb. O IPPC
- povrchové úpravy materiálů
- organizace výuky v oboru ochrana kovů proti korozi a povrchové úpravy
- inspekční a zkušební činnost
Autorizovaná osoba z.č. 86/2000 Sb. (MŽP)
Centrum technické normalizace pro obor koroze a ochrana proti korozi
Korozní mapa – mapy koroze dle regionů

Základní informace

Produkty SVÚOM s.r.o.

1 produkt

Klíčové ukazatele SVÚOM s.r.o.

Zaměstnanci

Činnost SVÚOM s.r.o.

Další klasifikace

NACE Rev.2 (EU 2008) :
Remediation activities and other waste management services (39)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Scientific research and development (72)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Treatment and coating of metals; machining (256)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Remediation activities and other waste management services (390)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Technical testing and analysis (712)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Research and experimental development on natural sciences and engineering (721)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (749)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Treatment and coating of metals (2561)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Technical testing and analysis (7120)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Research and experimental development on biotechnology (7211)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other research and experimental development on natural sciences and engineering (7219)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other education n.e.c. (8559)
ISIC 4 (WORLD) :
Treatment and coating of metals; machining (2592)
ISIC 4 (WORLD) :
Technical testing and analysis (7120)
ISIC 4 (WORLD) :
Research and experimental development on natural sciences and engineering (7210)
ISIC 4 (WORLD) :
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)
ISIC 4 (WORLD) :
Other education n.e.c. (8549)
ISIC 4 (WORLD) :
Treatment and coating of metals; machining (2592)
ISIC 4 (WORLD) :
Technical testing and analysis (7120)
ISIC 4 (WORLD) :
Research and experimental development on natural sciences and engineering (7210)
ISIC 4 (WORLD) :
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)
ISIC 4 (WORLD) :
Other education n.e.c. (8549)

Mohlo by vás také zajímat