Svaz průmyslových mlýnů České republiky

Marie Cibulkové 394/19
140 00 Praha 4
Česká republika

Zajímají vás firmy jako je tato?

Info o firmě Svaz průmyslových mlýnů České republiky

Činnost

Svaz průmyslových mlýnů ČR sdružuje ve své členské základně mlýny a těstárny, které mají rozhodující podíl na zpracovatelských kapacitách těchto oborů v rámci ČR.
Podíl na mlýnské výrobě činí cca 70%, na těstárenské 60%. Svými výrobky zajišťují zásobování vnitřního trhu ČR a jsou schopny svou volnou kapacitou podílet se i na exportu.
Rozhodujícím odběratelem mouk jsou však zejména pekárny, průmysl trvanlivého pečiva, škrobárny aj. Jsou schopny vyrábět výrobky o vysoké standardní jakosti, srovnatelné se zahraniční konkurencí.

Klíčové ukazatele Svaz průmyslových mlýnů České republiky

Zaměstnanci

Vedení Svaz průmyslových mlýnů České republiky

Činnost Svaz průmyslových mlýnů České republiky

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) :
Reklama a průzkum trhu (73)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Advertising and market research (73)
NACE CZ (CZ 2008) :
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování (552)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Holiday and other short-stay accommodation (552)
NACE CZ (CZ 2008) :
Průzkum trhu a veřejného mínění (732)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Market research and public opinion polling (732)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j n (749)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (749)
NACE CZ (CZ 2008) :
Kombinované pomocné činnosti (811)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Combined facilities support activities (811)
NACE CZ (CZ 2008) :
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování (5520)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Holiday and other short-stay accommodation (5520)
NACE CZ (CZ 2008) :
Průzkum trhu a veřejného mínění (7320)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Market research and public opinion polling (7320)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j n (7490)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)
NACE CZ (CZ 2008) :
Kombinované pomocné činnosti (8110)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Combined facilities support activities (8110)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j n (8299)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other business support service activities n.e.c. (8299)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací (9411)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Activities of business and employers membership organisations (9411)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti profesních organizací (9412)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Activities of professional membership organisations (9412)
ISIC 4 (WORLD) :
Short term accommodation activities (5510)
ISIC 4 (WORLD) :
Market research and public opinion polling (7320)
ISIC 4 (WORLD) :
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)
ISIC 4 (WORLD) :
Combined facilities support activities (8110)
ISIC 4 (WORLD) :
Other business support service activities n.e.c. (8299)
ISIC 4 (WORLD) :
Activities of business and employers membership organizations (9411)
ISIC 4 (WORLD) :
Activities of professional membership organizations (9412)

Mohlo by vás také zajímat

Mohlo by vás také zajímat:

Kompass umožňuje