Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Poslední aktualizace:

Kontakt Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Revoluční 1082/8
110 00 Praha 1

Česká republika

Základní data Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Zobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j n (8299)
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ013115

Činnost Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Svaz je dobrovolnou nevládní zájmovou organizací podnikatelů v oblasti stavebnictví a výroby stavebních hmot. Nyní sdružuje rozhodující právnické a fyzické osoby zabývající se realizací staveb,výrobou materiálů a výrobků včetně mechanizačních prostředků a nářadí pro stavění, projektováním, inženýrskou činností, výchovou, výzkumem pro stavění ap. bez ohledu na velikost a formu vlastnictví. Svaz je právnickou osobou, navenek jej zastupuje president, viceprezidenti, generální ředitel svazu, eventuelně další pověřené osoby. Hájí společné i specifické zájmy svých členů a vytváří pro to nezbytné předpoklady v rámci Svazu i mimo něj. Iniciativně se podílí na tvorbě zákonů a dalších legislativních opatření, které ovlivňují podnikání ve stavebnictví. Prosazuje zájmy svých členů s cílem zajistit rovnocenné podmínky v soutěži se zahraničními dodavateli zejména na tuzemském trhu. Zabezpečuje činnosti a služby podle potřeb a zájmů svých členů. Jde zejména o činnosti informačního, poradenského, výchovně vzdělávacího i jiného charakteru v oblasti rozvoje ogranizace a řízení.

Lokalita  Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Vedení Svaz podnikatelů ve stavebnictví Stáhnout seznam manažerů

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j n (8299)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other business support service activities n.e.c. (8299)

NACE CZ (CZ 2008) : Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací (9411)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Activities of business and employers membership organisations (9411)

NACE CZ (CZ 2008) : Činnosti profesních organizací (9412)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Activities of professional membership organisations (9412)

ISIC 4 (WORLD) : Other business support service activities n.e.c. (8299)

ISIC 4 (WORLD) : Activities of business and employers membership organizations (9411)

ISIC 4 (WORLD) : Activities of professional membership organizations (9412)

Mohlo by vás také zajímat: