Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Poslední aktualizace:

Kontakt Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Průmyslová 1038 (areál TŽ, a.s.)
739 61 Třinec - Staré Město

Česká republika

Produkty

Občanská bytová výstavba, průmyslové stavby, opravy komunikací

Občanská bytová výstavba, průmyslové stavby, opravy komunikací

Opravy elektromotorů, transformátorů, strojů a přístrojů

Opravy elektromotorů, transformátorů, strojů a přístrojů

Výroba a montáž ocelových konstrukcí

Výroba a montáž ocelových konstrukcí

Základní data Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů (2511)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ002152

Činnost Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Zakázková strojírenská výroba, výroba technologických celků a svařenců včetně opracování, výroba volně kovaných výkovků, výroba hutních válců pro válcování za tepla, komplexní zajišťování oprav hutních agregátů - práce strojní, elektro a stavební.
Mechanické dílny:
- strojně-technologické celky včetně montáže podsestav a stavebních prací
- svařence, ocelové konstrukce
- ocelové mosty
- jednoúčelové stroje a zařízení
- strojní součásti a náhradní díly
- volně kované výkovky (max. 3 t)
Soustružna válců:
- výroba a opracování hutních válců včetně kalibrování
- renovace válců navařováním
- broušení bram, sochorů a bloků
Zámečnické dílny:
- ocelové konstrukce včetně nýtování
- jeřáby a jeřábové dráhy
- potrubní rozvody
- průmyslové tkaninové filtry
- strojní opravy
- renovace a opravy pryžových dopravních pásů
- montáž a opravy plynových zařízení
- opravy a kalibrace všech druhů vah
Elektrotechnické dílny:
- opravy všech typů elektromotorů
- opravy suchých olejových transformátorů
- elektromontážní práce
- zkoušení, revize, kalibrace
Stavební dílny:
- dodávky staveb pro průmyslovou, občanskou a bytovou výstavbu
- realizace objektů občanské vybavenosti
- opravy, rekonstrukce a sanace staveb
- zateplování budov
- stavba a opravy silnic a zpevněných ploch
- asfaltové směsi
Žárotechnické dílny:
- opravy vyzdívek, žárotechnické práce při opravách vysokých pecí
Konstrukce:
- vývoj, tvorba a zpracování realizační dokumentace
- projektování strojírenských technologií
- vývoj jednoúčelových strojů a složitých strojních zařízení

Lokalita  Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Základní informace  Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Certifikáty

Typ: ČSN EN ISO 14001: 2016
Popis: Výrobkové certifikáty
Typ: ČSN EN ISO 9001: 2016
Typ: ČSN OHSAS 18001: 2008

Vedení Strojírny a stavby Třinec, a.s. Stáhnout seznam manažerů

Majetková struktura  Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Klíčové ukazatele  Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Činnost  Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů (2511)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of metal structures and parts of structures (2511)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba ostatních kovodělných výrobků j n (2599)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other fabricated metal products n.e.c. (2599)

NACE CZ (CZ 2008) : Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení (331)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Repair of fabricated metal products, machinery and equipment (331)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba kovových nádrží a zásobníků (2529)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other tanks, reservoirs and containers of metal (2529)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba strojů pro metalurgii (2891)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of machinery for metallurgy (2891)

NACE CZ (CZ 2008) : Opravy elektrických zařízení (3314)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Repair of electrical equipment (3314)

NACE CZ (CZ 2008) : Opravy strojů (3312)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Repair of machinery (3312)

NACE CZ (CZ 2008) : Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie (2550)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy (2550)

NACE CZ (CZ 2008) : Obrábění (2562)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Machining (2562)

NACE CZ (CZ 2008) : Povrchová úprava a zušlechťování kovů (2561)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Treatment and coating of metals (2561)

NACE CZ (CZ 2008) : Demolice (4311)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Demolition (4311)

NACE CZ (CZ 2008) : Příprava staveniště (4312)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Site preparation (4312)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba bytových a nebytových budov (4120)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of residential and non-residential buildings (4120)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba ostatních staveb j n (4299)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of other civil engineering projects n.e.c. (4299)

NACE CZ (CZ 2008) : Elektrické instalace (4321)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Electrical installation (4321)

NACE CZ (CZ 2008) : Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace (4322)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Plumbing, heat and air-conditioning installation (4322)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní stavební instalace (4329)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other construction installation (4329)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí (422)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects (422)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j n (71129)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Engineering activities and related technical consultancy (7112)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of structural metal products (2511)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other fabricated metal products n.e.c. (2599)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal (2512)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of machinery for metallurgy (2823)

ISIC 4 (WORLD) : Repair of electrical equipment (3314)

ISIC 4 (WORLD) : Repair of machinery (3312)

ISIC 4 (WORLD) : Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy (2591)

ISIC 4 (WORLD) : Treatment and coating of metals; machining (2592)

ISIC 4 (WORLD) : Demolition (4311)

ISIC 4 (WORLD) : Site preparation (4312)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of buildings (4100)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of other civil engineering projects (4290)

ISIC 4 (WORLD) : Electrical installation (4321)

ISIC 4 (WORLD) : Plumbing, heat and air-conditioning installation (4322)

ISIC 4 (WORLD) : Other construction installation (4329)

ISIC 4 (WORLD) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)

Pokračování klasifikace Kompass

Mohlo by vás také zajímat: