Strojírenský zkušební ústav, s.p.

SZU

Klientem+ 8 roky

Poslední aktualizace:

Kontakt Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Hudcova 424/56b
621 00 Brno

Česká republika

Fax +420 541 211 225

Dodatečná informace

Kompass ID? CZ002566
Klientem + 8 roky
Členství Premium

Základní data Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Objekt Centrála
Rok založení 1965
Činnost (CZ08) Technické zkoušky a analýzy (7120)
Základní jmění 78 885 819 CZK
00001490
DIČ CZ00001490
Zaměstnanci (celkem) 130 Zaměstnanci

Činnost Strojírenský zkušební ústav, s.p.

SZÚ je notifikovanou osobou Evropského společenství NB 1015 pro posuzování shody k 14 direktivám EU. Kromě posuzování shody nabízí SZÚ svým zákazníkům odborné služby zkušební laboratoře, certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků, systémů managementu a osob, a působí rovněž jako inspekční orgán a kalibrační laboratoř. SZÚ je mimo jiné akreditovanou laboratoří DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) pro plynové a vodovodní armatury a plynové spotřebiče, akreditovanou zkušební laboratoří UIAA (International Mountaineering and Climbing Federation) pro veškeré horolezecké prostředky a zkušební laboratoří registrovanou v EHPA (Europeanheat Pump Association) pro tepelná čerpadla. V rámci systému GS se SZÚ stal uznanou laboratoří „Zentralstelle der LänderfürSicherheitstechnik“, dále je také uznanou laboratoří pro zkoušky v rámci korejských certifikačních značek KCs a S-mark. Strojírenský zkušební ústav, s.p. se svými pracovišti v Brně, Jablonci nad Nisou, Nitře a několika kancelářemi v dalších městech je jednou z největších zkušebních, inspekčních a certifikačních organizací v České republice. 
- zkušební a certifikační činnost ve strojírenství 
- testování výrobků z oboru tepelná technika, kotlů, krbů, plynových spotřebičů, průtokových ohřívačů vody, otopných těles, konvektorů a radiátorů, tepelných čerpadel, klimatizační techniky aj. 
- posuzování shody výrobků podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro evropský i mimoevropský trh dle příslušných nařízení vlády (směrnic Rady EU) 
- certifikace systémů managementu jakosti dle normyISO 9001 ISO 3834-2 pro svařování 
- certifikace výrobků pro tuzemský i zahraniční trh (státy EU, Bělorusko, Bulharsko, Ruská federace, Rumunsko, Ukrajina, Korea aj.) 
- chemické rozbory a analýzy - rozbory paliv, kompletní palivové analýzy biopaliv, fosilních paliv, dřevní štěpky, peletek, kapalných paliv a plynných paliv 
- zkoušení a testování elektrických přístrojů, domácí elektroniky, informační a kancelářské techniky, elektrického ručního nářadí, svařovací techniky, osvětlovací techniky, včetně LED 
- zkoušení a testování zdravotnické techniky, zdravotnických lůžek, invalidních vozíků, zdravotnických přístrojů a vybavení 
- testování hraček, rozbory kovových materiálů, tlakové zkoušky 
- měření hluku a vibrací různých strojů 
- mechanické zkoušky výrobků – bezpečnost výrobků 
- inspekce a přejímky výrobků a zařízení 
- odborné a znalecké posudky pro různá využití včetně reklamací 
- poskytování technické pomoci v etapě návrhu a provozování výrobků 
- kalibrace měřicích přístrojů (teplota, tlak, délka, vybrané elektrické veličiny) 
- školení, odborné konzultace, semináře 
- školení systému managementu, certifikace dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 14001, ČSN OHSAS 18001, ČSN EN 13485, ČSN EN ISO 3834-2 
- školení v BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
- pořádání odborných výcviků obsluh stavebních strojů, manipulační techniky, zdvihacích zařízení, tlakových zařízení apod. 
- školení v oblasti plynových, elektrických a tlakových zařízení, požární ochrany a další
- 3D tiskové služby, 3D tisk

Video  Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Základní informace  Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Certifikáty

Typ: Akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci personálu
Typ: Aktreditovaný certifikační orgán pro certifikaci systémů jakosti
Typ: Notifikovaná osoba Evropského společenství 1015
Typ: Autorizace na nařízení vlády k provádění zákona č. 22/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Typ: Akreditovaná zkušební laboratoř
Typ: Akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci výrobků
Typ: Akreditovaný inspekční orgán TI-technická inspekce
Typ: Akreditovaná kalibrační laboratoř
Typ: Akreditovaná zkušební laboratoř v ruském systému certifikace GOST-R
Typ: Autorizovaná osoba 202 (AO 202)

Obchodní značky  Strojírenský zkušební ústav, s.p.

SZÚ 

Vedení Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Stáhnout seznam manažerů

Ing. Tomáš Hruška

Ředitel

Ing. Aleš Onderek

Zástupce ředitele, vedoucí odboru Certifikace výrobků Brno

Ing. Petr Matoušek

Ředitel o.z. Jablonec nad Nisou

Ing. Hana Šmardová

Ekonomicko - provozní ředitelka

Ing. Pavel Štícha

Ředitel pro certifikaci

Pan Michal Manhalter

Ředitel pro zkušebnictví

Ing. Petr Fait

Marketing

Ing. Jan Horák

Marketing

Majetková struktura  Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Majitelé

Lokalita  Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Další adresy

Návštěvní adresa Hudcova 424/56b 621 00 Brno Česká republika
Sídlo firmy Hudcova 424/56B 621 00 Brno Česká republika

Klíčové ukazatele  Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Obrat

Provozní zisk

Čistý zisk

Činnost  Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Technické zkoušky a analýzy (7120)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Technical testing and analysis (7120)

NACE CZ (CZ 2008) : (71209)

NACE CZ (CZ 2008) : Inženýrské činnosti a související technické poradenství (7112)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Engineering activities and related technical consultancy (7112)

ISIC 4 (WORLD) : Technical testing and analysis (7120)

ISIC 4 (WORLD) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)

Pokračování klasifikace Kompass